Новини

Булгартел търси одитор за извършване на независим финансов одит

30.05.2018 г.

Водещият български телеком оператор Булгартел откри процедура по възлагане на поръчка за избор на одитор, обявиха за Инженер.bg от дружеството. Предметът на търга гласи „Извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2018 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2018 г. на Булгартел ЕАД. Мястото на изпълнение на процедурата е по адрес на управление на компанията, а срокът е 1 година (до изпълнение предмета на поръчката).Одитът следва да бъде проведен в съответствие с изискванията на:

 - Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на професионалните счетоводители;

 - Закон за независим финансов отчет;

 - Други нормативни актове по търговско и счетоводно законодателство.


„Участниците следва да представят техническото предложение за изпълнение на поръчката, което да отразява пълно и ясно организацията и методологията за изпълнение на услугата“, заявиха от българската фирма.


Мястото за подаване на офертите е офисът на Булгартел ЕАД, находящ се на адрес гр. София, ул. „Тинтява“ № 13Б Бизнес център „Доверие“, ет. 3, офис 3-4. Крайният срок за подаване на офертите е до 17:00 часа на 6 юни 2018 г.


Подробности относно поръчката бихте могли да намерите ТУК.


Повече информация за Булгартел ЕАД, услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: Булгартел

Още от Енергетика (ВЕИ)