Новини

Ейч Ай Инженеринг: UPS-устройствата B8000FXS на Borri съчетават нисък THDi коефициент и висок фактор на мощността

18.12.2019 г.


Промишлените съоръжения се нуждаят от надеждно и непрекъснато електрозахранване на своите приложения, които са от критична важност. Често те работят в тежка експлоатационна среда. „Висококачествените UPS системи и решения са предпоставка за надеждна защита на съоръженията и хората, дори в среди с повишена степен на риск. Такива са индустриалните UPS решения от серията B8000FXS на утвърдения италиански производител Borri“, информираха за Инженер.bg от фирма Ейч Ай Инженеринг, която предлага UPS решенията на Borri на българския пазар.

  

Ниският коефициент THDi и високият фактор на мощността осигуряват пълна съвместимост с мрежата и генериращите системи. UPS системите B8000FXS на Borri използват съвременни технологии IGBT на токоизправителя и корекция на фактора на мощността, които поддържат общото хармонично изкривяване THDi на много ниско ниво.


Високата ефективност намалява разходите по придобиване


UPS устройствата от серията B8000FXS поддържат нова функция SOL (Smart On-Line), която поддържа общ КПД между 94% и 98%. Този режим на работа, наричан интелигентен икономичен режим, или Intelligent ECO mode, значително намалява разходите за електроенергия, свързани с работата на устройствата от този тип. Освен това, високият КПД на UPS устройствата води до минимално отделяне на топлина, което свежда до минимум разходите по охлаждане и климатизация. По-компактният дизайн на устройствата спестява подово пространство и разходи за инсталация на оборудването. Функцията SOL използва метод за непрекъснат мониторинг и
контрол на входните характеристики на захранването. Това означава, че ако основното захранване се прекъсне или се колебае извън допустимите мрежови стойности, UPS-сът използва вътрешния инвертор за поддържане на натоварването. Това се постига чрез бърз и напълно статичен преход от режим VFD към VFI режим.


Топологията на двойното преобразуване осигурява двойна защита на всяко приложениеТехнологията на двойно преобразуване On-line на Borri (клас VFI (Voltage and Frequency Independent – напрежението и честотата на изхода на UPS-а не зависят от входната мрежа) отстранява всички аномалии на входното мрежово напрежение и подава на изхода чист синусоидален ток към потребителя. Серията B8000FXS осигурява точното изходно напрежение, като с основание може да се разглеждат като оптимално решение и за най-взискателни приложения, независимо дали са със 100% стъпково, небалансирано, нелинейно или съвременно IT натоварване. UPS устройствата осигуряват, също така, изключителна производителност с фактор на мощността до 0.9.


Система на тройна интелигентност: гъвкави и умни


„Ако приложението изисква изключително гъвкава и надеждна UPS защита, устройствата от серията B8000FXS са подходящото решение. Те поддържат разширена функциионалност, базирани са на най-съвременно цифрово управление, което се основава на съвместното използване на DSP (цифров сигнален процесор) и µC (микроконтролер) технологии. Оптимално проектираната архитектура на управление и опростената двустепенна топология на преобразуване на мощността гарантират непрекъсната работа, дори при възникване на повреда“, коментираха от Ейч Ай Инженеринг. Параметрите на най-критичните компоненти се следят постоянно. Това позволява прогнозна поддръжка и избягване на неочаквани повреди. Работното състояние на UPS устройствата от серията B8000FXS може лесно да се следи от всяка система за сграден мениджмънт чрез LAN/WAN.


Прецизно управление на акумулаторните батерии


Акумулаторните батерии са електрохимични устройства, чиято производителност намалява с времето. За да се увеличи експлоатационният живот на батериите, UPS устройствата от серията B8000FXS включват функция за прецизно управление Accurate Battery Management в пълно съответствие с техническите спецификации на производителя на батерията. Зарядното устройство използва постоянен ток в пълно съответствие с характеристиката, подходяща за типа батерия, което предотвратява презареждане. Освен променливото напрежение е добавена функция за бързо зареждане, която оптимизира времето на презареждане в случай на последователни прекъсвания на захранването за кратък период от време. Това прецизно управление на акумулаторното захранване намалява пулсацията на остатъчен ток, който е една от основните причини за преждевременно износване на батерията. Същата схема на управление се използва и за защита на батерията от повреда при дълбоко разреждане. Автоматичната температурна компенсация гарантира зареждане при правилни температурни условия. „Описаната функция значително увеличава живота на батерията. Налична е и интегрирана функция за периодична проверка на батериите, която тества и следи за състоянието на батериите, като сигнализира навреме за потенциални техни повреди“, допълниха от доказаната българска инженерингова и търговска компания.

 

Модулно увеличаване на мощността с режим Hot Swap (смяна без прекъсване на работата)


UPS устройствата B8000FXS поддържат паралелна инсталация по системата N+1, като предоставят възможност както за допълнителна устойчивост на системата, така и за увеличен капацитет. Паралелната схема за управление на тези устройства е напълно цифрова и действа както на активната, така и на реактивната мощност на всяка от трите изходни фази. Това позволява точно разпределяне на натоварването между UPS устройствата, дори и при преходни режими. Паралелното управление се разпределя между всички части на системата и комуникацията се осъществява чрез използване на съединителен контур на CAN шина. Такава система е с висока степен на надеждност, при която отсъстват „единични точки на повреда“. Интелигентният дизайн на системните връзки позволява лесна инсталация на допълнителни блокове и безпроблемна мащабируемост. Модулното изпълнение дава възможност за добавянето или премахването на блокове, без изключване на натоварването (режим Hot Swap) или необходимост от байпас. Функциите Smart Parallel улесняват автоматично изключване на блоковете, когато общите изисквания за натоварването се осигуряват чрез по-малко от общия брой UPS устройства. Това е известно като „изключване в зависимост от натоварването“ и увеличава ефективността на цялата система, като поддържа натоварването на всеки модул на оптимално ниво. Две независими паралелни системи могат да бъдат синхронизирани (Sync Control) и да осигурят захранването на низшестоящите STS системи за статичен трансфер за мигновено прехвърляне на натоварването.


Лесен монтаж, експлоатация и поддръжка


„Непрекъсваемите токозахранващи устройства B8000FXS имат голяма мощност и заемат малко пространство, което позволява инсталирането на максимална мощност в сравнително малко пространство. Устройствата са на колела, което улеснява придвижването и смяната на местоположението им. Серията B8000FXS се основава на леки захранващи модули, които могат да бъдат изтеглени в предната част на UPS устройството. Тази функция улеснява изключително много поддръжката и намалява драстично потенциалното време на престой“, поясниха в заключение от Ейч Ай Инженеринг.


Повече информация за Ейч Ай Инженеринг, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: Ейч Ай Инженеринг, Borri

Още от Енергетика (ВЕИ)