Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Продукти

Парeн котел Vitomax 200-HS M73A

Парeн котел Vitomax 200-HS, тип M73A, покриващ всички изисквания за ефективно производство на пара, предлага у нас българският офис на водещата немска компания Viessmann. Котелът генерира пара до 30 bar, а мощността му варира  от 0,5 до 4 тона пара на час, в зависимост от използваното гориво. Vitomax 200-HS е подходящ за използване в големи индустриални предприятия. Представлява оптимално решение за приложения, в които има непрекъсната нужда от пара. Отличава се с висок коефициент на ефективност - от порядъка на 95%. Конструиран е за работа на нафта, газ или течен газ.

 

Конструктивни специфики

Сред спецификите му е голямата парна камера с ниско налягане. Отстоянията между тръбите за изгорели газове, както и между тях и вградените елементи в кожуха на котела са далеч над минимално изискуемите. Разделените димоотводни тръби и пламъчна тръба намаляват натиска върху стените, като осигуряват висока сигурност на работа и дълъг живот на котела. Ъгловите анкери на котела са разположени винаги по двойки. По този начин се разпределят силите в конструкцията, намалява се напрежението и се повишава живота на котела.

 

Предимства на Vitomax 200-HS M73A

 - Суха предна камера за обръщане на посоката, водноохладяема задна камера; 

 - 120 mm термоизолация;

 - Пламъчната тръба, в зависимост от налягането, може да е гладка или вълниста;

 - Голяма пламъчна тръба за горене без вредни емисии; 

 - Голяма парна камера с ниско налягане;

 - Интегрирана система за изсушаване на парата, гарантираща високото й качество; 

 - Разположени по двойки ъглови анкери, редуциращи налягането в конструкцията;  

 - Лесна сервизна поддръжка;

 - Триходов котел без топлоизолационна керамична замазка;

 - Висок коефициент на ефективност 95 %;

 - Приложение в предприятия, произвеждащи хранителни продукти, напитки, строителни материали, химическа и фармацефтична индустрия, болници и рафинерии.

 

Технически характеристики

 - Горива - нафта, газ, течен газ;

 - Мощности: 1 до 4 t/h, в зависимост от горивото; 

 - Ниво на налягане: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 25, (28, 30 по поръчка) bar.

 

За контакти:

Фирма: Висман ЕООД

Адрес: 1680 София, бул. "България" № 90

Телефон: 02/958 93 53; 02/854 90 41

 

Още от Енергетика (ВЕИ)