Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Продукти

Система за вибрационен мониторинг 2300 на Bently Nevada

Системата Vibration Monitor 2300 е част от гамата продукти на водещата търговска марка Bently Nevada, предназначена за непрекъснат онлайн вибрационен мониторинг и защита. На българския пазар платформата предлага утвърдената българска инженерингова фирма Брайт Инженеринг. С Vibration Monitor 2300 се осигуряват икономически ефективни възможности за наблюдение и защита от вибрации на некритична техника.

 

Vibration Monitor 2300 е разработена специално да извършва непрекъснат мониторинг и защита на оборудване. С него собственици и оператори в различни индустриални области, сред който нефтопреработвателна промишленост, производство на електроенергия, системи за пречистване на води, минна промишленост, целулозно-хартиена промишленост и много други, могат успешно да планират необходимостта от техническо обслужване на своите активи.

 

Информация за фирма Брайт Инженеринг – продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на компанията в Борса.bg ТУК!


За контакти:

Фирма: Брайт Инженеринг ООД

Адрес: 9010 Варна, ул. „Прилеп” №173, Бизнес сграда Bee Garden,ет.1, офис 10

Тел: 052/51 12 13; 052/51 03 88

 

Адрес: София, ж.к. Младост, бул.  „Цариградско шосе №133, БИЦ-ИЗОТ, ет. 6, офис 616а

Тел: 02/971 21 88

Още от Енергетика (ВЕИ)