Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Продукти

Топлообменници Micro Plate™

Водена от стремежа традиционно да предлага все по-ефективни и новаторски решения, водещата датска фирма Данфосс разработи нова, усъвършенствана серия топлообменници, основаваща се на революционната технология Micro Plate™. Уникалната новаторска конструкция, вложена в Micro Plate™, подобрява икономичността на коефициента на топлопредаване. За разлика от традиционните запоени пластинчати топлообменници, при новите модели водата протича по-равномерно през обменника и повърхностната площ на пластините се използва по-ефективно.

 

Предимства на Micro Plate™:

 - С до 10% подобрен коефициент на топлопредаване;

 - До 35% намаление на загубата на налягане;

 - Значителна икономия на енергия и средства;

 - По-гъвкава и компактна конструкция.С изменената конструкция на пластините, новите пластинчати топлообменници Micro Plate™ предават топлината много по-ефективно. Те са подходящи за широк кръг от приложения. Представляват високо енергийно-ефективно решение за всякакъв вид топлофикационни системи.


За контакти:

Фирма: Данфос ЕООД Направление Топлофикационна автоматика

Адрес: 1510 София, ул. "Резбарска" № 5

Телефон: 02/942 49 16

Още от Енергетика (ВЕИ)