Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Продукти

Честотни регулатори Altivar Process на Schneider Electric

Гамата честотни регулатори Altivar Process на Schneider Electric са надеждно и високоефективно решение за енергиен мениджмънт. Те поддържат вградени функции за мониторинг и управление в областта на процесната автоматизация за трифазни синхронни, асинхронни и специални двигатели с обхват от 0.75 kW до 1.5 MW.Функции на Altivar Process:

 - Точно измерване на консумираната енергия (отклонение <5%);

 - Вграден Ethernet с директен достъп до конфигуриране и наблюдение на системата;

 - Интеграция на действителните криви на помпата, за да се оптимизира работната точка на системата;

 - Оптимизиран мониторинг на помпа въз основа на действителната работна точка;

 - Безсензорно изчислен дебит;

 - Измервания, изразени в работни единици (например: m3/h, kWh/m3);

 - Достъп до техническата документация чрез динамичниякод QR;

 - Измервания в реално време с адаптивни изгледи в уеб сървъра;

 - Функции уведомяване за настъпило време за превантивна поддръжка.

 

Честотните регулатори Altivar Process са изключително подходящи за приложение в индустриални процеси като:

- Пречистване на отпадъчни води: помпи, засмукване, дозиране, контрол на миризми, вентилация, аерация и отстраняване на утайки;

- Нефтодобив и нефтопреработка: помпи (потопяеми, хидравлични, тръбопроводи, обратен поток, впръскване на вода, керосин).

 


За контакти:

Фирма: Шнайдер Електрик България ЕООД

Адрес: гр. София, ж.к."Младост" 4, Бизнес парк София 1, Офис сграда 4, ет. 6

Телефон: 02/932 93 20

Още от Енергетика (ВЕИ)