Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Пазарни акценти / Прегледи

КуатроДжи: Икономия на електроенергия и по-малко емисии на СО2 със системите REC+, Hy-REC и FCCP на Termogamma

20.02.2018 г.


Енергийната ефективност е тема с експоненциално нарастваща актуалност. Все повече и все по-осъзнато потребителите започват да търсят решения, които им осигуряват не само комфорт, но и гарантират постигането на висока енергийна ефективност. Производителите, от своя страна, също инвестират в разработването на съвременни решения, които носят все повече ползи за потребителя. „Международната група на Termogamma – Termogamma Energy Solutionsе сред водещите имена в разработването на високоефективни системи за производство на топлина, студ и електроенергия. Сред най-новите предложения на компанията са иновативната ко- и тригенерационна система REC+, хибридната система за отопление и охлаждане Hy-REC и промишлената охлаждаща система, работеща на принципа на свободното охлаждане - Free Cooling Chiller Plant (FCCP)“, информираха за Инженер.bg от КуатроДжи, което е българското дружество в групата Termogamma Energy Solutions и предлага решенията ѝ на българския пазар.


Termogamma е компания, която произвежда своите системи, така че те да отговорят в най-висока степен на нуждите на потребителите. Основен приоритет за компанията е системите да оказват възможно най-малко въздействие върху околната среда, като в същото време позволят на потребителите съществено да намалят разходите си за електроенергия.


Високоефективна ко- и тригенерационна система REC+


REC+ е съвременна система за едновременно производство на електроенергия, топлоенергия и/или студ, в зависимост от това дали е предвидено системата да работи в ко- или тригенерационен режим. Произвежда се изцяло по индивидуален проект, съобразно изискванията на клиентите. „С REC+ Termogamma се стреми да предложи на потребителите когенерациона/тригенерациона система, която да отговори оптимално на енергийните им нужди, като в същото време се постига сериозна икономия на енергия“, заявиха от КуатроДжи.След като всички компоненти на системата бъдат интегрирани и тествани, тя се монтира в специален контейнер, благодарение на което може да бъде транспортирана “готова за употреба” до всяка точка на света. „Допълнително предимство за клиентите е и осигуреното пълно сервизно обслужване с възможност за удължаване на гаранцията“, уточниха от КуатроДжи.


Системата работи с конвенционални и възобновяеми, течни и газообразни горива. Подходяща е за индустриални приложения, както и за различни по предназначение обществени сгради, например болници, училища, хотели, басейни, спа центрове, изчислителни центрове, летища, търговски обекти и мн.др.


Хибридната система за отопление и охлаждане Hy-REC


Hy-REC е хибридна система, която е предназначена за производство на топлина или студ, или и на двете едновременно. За целта се използват течни или газообразни горива, като пропан бутан, втечнен природен газ, природен газ и дизел, вместо електрическа енергия.

 

„Хибридната система Hy-REC е икономична, ефективна и надеждна алтернатива на традиционните системи. Сред основните й предимства са високият коефициент на преобразуване и лесната експлоатация. Също така, поради по-ниското потребление на гориво, както и вследствие от избягването на таксите за консумация на електричество при пиково натоварване, в генерален план оперативните разходи могат да се намалят с 30% до 50%”, коментираха от КуатроДжи.

 

Hy-REC се предлага в две разновидности – ICE и HACE.


ICE (Industrial Cooling Energy) е предназначена за промишлено охлаждане, като произвежда студена вода с температура в диапазона от -10 °C до +10 °C. Системата може да произвежда и топла вода или пара, използвайки отпадната топлина, а не гориво.


HACE (Heating and Air-Conditioning Energy) е система, подходяща за отопление и за охлаждане. Тя произвежда топла вода с температура в диапазона от 40 °C до 65 °C, а при необходимост - студена вода с температура от 5 °C до 15 °C и топла вода с температура около 85 °C. Подобно на системата ICE, и при НАСЕ се оползотворява отпадната топлина.Hy-REC намира приложение както в индустрията, така и в хотели и други обществени сгради. Системата може да се използва и за осигуряване на отопление, охлаждане или пара, необходими за производствени процеси в промишлеността. Оборудването се инсталира както на закрито, така и на открито, а дизайнът се съобразява със спецификите на мястото за монтаж. Решението се предлага с пълна поддръжка, дистанционно наблюдение и контрол от експертния технически екип на Termogamma Energy Solutions.


Промишлена охладителна система Free Cooling Chiller Plant (FCCP)


FCCP е промишлена охладителна система, чиято енергийна ефективност, сравнена с други аналогични технологии на пазара, е значително по-висока. Тези системи се препоръчват за места с умерен до студен климат, при които през зимните месеци се наблюдават сравнително ниски температури. През тези периоди системата автоматично преминава в режим на свободно охлаждане, при което отпада необходимостта от консумация на електроенергия.Системата FCCP се състои от отделни модули, които се инсталират на открито и могат да бъдат свързани един с друг. Целта й е да произвежда студена вода, чрез използване на високоефективни чилъри с водно охлаждане, които през студените месеци работят в режим на свободно охлаждане. Модулната конструкция на системата позволява комбиниране на отделни модули, съобразно необходимата мощност, която може да варира от минимум 600 kW до максимум 2400 kW.


В зависимост от наличието на вода, системата се изпълнява в два варианта - с водна кула или със сухи охладители.


„Технологията Free Cooling е особено подходяща за промишлени приложения, при които целогодишно е необходимо охлаждане. Благодарение на нея могат да бъдат реализирани значителни енергийни и финансови икономии. Технологията намира широко приложение във фармацевтичната и целулозно-хартиената промишленост, при производството на пластмасови и гумени изделия, както и в много други индустриални отрасли“, поясниха от КуатроДжи.Подобно на останалите системи на Termogamma Energy Solutions, FCCP се доставя в компактен контейнер, в сглобено състояние и готова за употреба. „Експертен екип по поддръжката на компанията-производител ежедневно наблюдава работата на системата дистанционно, като осигурява постигането на оптималната й ефективност“, заявиха от КуатроДжи.


Повече информация за КуатроДжи ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: КуатроДжи, Termogamma Energy Solutions

Още от Енергетика (ВЕИ)