Пазарни акценти / Прегледи

Лабораторията за проверка и калибриране на средства за измерване на УНИСИСТ с преакредитация

12.11.2012 г.

От УНИСИСТ съобщиха за Инженер.bg, че лабораторията на фирмата за проверка и калибриране на средства за измерване вече е с преакредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Лабораторията е оправомощена да извършва проверка на средства за измерване на електрични величини, обем и разход. Тя е създадена през 1997 г. и е една от първите лаборатории с подобна специализация в България. „За изминалите петнадесет години доказахме високата си техническа компетентност на водеща лаборатория“, коментират от УНИСИСТ.

Лабораторията на УНИСИСТ е оправомощена да извършва първоначална и последваща проверка на устройствата на разходомери на газ и компонентите на топломери.  „Еталонното оборудване на лабораторията е на най-високо съвременно техническо ниво. Това, съчетано с въведените нови форми на осигуряване и управление на качеството и прилагането на съвременни валидирани методики за проверка, е гарант за високото качество на услугите, които извършваме“, допълват от УНИСИСТ.

Дългогодишни клиенти на лабораторията са фирми, като: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Овергаз и неговите подразделения, Топлофикация с всичките си подразделения в страната и др.

УНИСИСТ е и нотифициран орган за оценяване на съответствието на средства за измерване по Директива 2004/22/ЕС - въведена в националното законодателство с наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.

 

Източник на снимковия материал: УНИСИСТ

Още от Енергетика (ВЕИ)