Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Пазарни акценти / Прегледи

Унисист Инженеринг: Инфрачервената термография е ключова технология при енергийно обследване на сгради и машини

16.11.2017 г.


Едва ли ще се изненадате, ако ви кажем, че физиката е основа на почти всички съвременни технологии. Доказателство за това е инфрачервената термография, която утвърденото българско дружество Унисист Инженеринг е включило в богатото си портфолио от услуги и продукти. „Методът позволява лесно и безконтактно обследване на сгради и машини, чрез което се откриват всички компроментирани зони в тяхното изпълнение или функциониране“, заявиха пред Инженер.bg от компанията.


Какво представлява инфрачервената термография?


Инфрачервената светлина е електромагнитно лъчение, което заема областта между микровълновия и видимия за човешкото око светлинен спектър. „Всяко тяло, което има температура над абсолютната нула, т.е. над -273 ºC, излъчва инфрачервена светлина. Лъчението може да се улови и да създаде инфрачервено изображение на даденото тяло. Именно това представлява и инфрачервената термография – метод за безконтактно измерване на енергията на обекти и преобразуването ѝ във видимо изображение“, поясниха от Унисист Инженеринг.По този начин може да се извършва обследване и контрол на сгради и машини, без да се налага предварителна подготовка, евакуация на хора или прекъсване на производствения процес. Данните се получават под формата на термографски изображения и с помощта на специализиран софтуер могат бързо да се обработят, за да се открият евентуални техни проблеми или дефекти.


Области на приложение на инфрачервената термография


Два типа са основните приложения на технологията, ако, разбира се, не включваме използването ѝ във военната техника. „Чрез определяне на температурата на обекти по този метод могат безпроблемно да бъдат открити топлинни мостове или дефекти в конструкцията на сгради, както и повреди или проблемни зони при производствени системи, отделни агрегати или възли“, допълват експертите от българското дружество.


Обследването на сгради с технологията на инфрачервената термография е изключително полезно за оптимизиране на топлоизолацията на дадена сграда, за определяне на рисковите елементи от конструкцията и инсталациите ѝ. „Това безспорно е с висока важност не само за пестенето на енергия и респективно финансови средства, но и за човешкото здраве“, изтъкнаха от Унисист Инженеринг. Да видим защо...Местата с топлинни загуби не могат да останат скрити за подобно заснемане с инфрачервена камера. Технологията позволява ясно да бъдат засечени дефекти на топлоизолацията, зони с утечки на топлина, както и точки на оросяване, в които могат да се появят влага и мухъл. „Термомостове, неуплътнени зони, некачествено монтирана дограма – всичко това се диагностицира ефективно чрез инфрачервената термография“, поясниха от българската компания.


Една от причината за ефикасното приложение на технологията е високочувствителната камера. Тя засича по-хладните зони, които са се получили вследствие на повишената влажност на строителните материали, колкото и незначителни да са те. А дори и много месеци след като дадената област е престанала да се подхранва с влага, остатъчната строителна влажност може да се регистрира.


Приложения на термографията в промишлеността


„Изследванията чрез този метод позволяват да бъдат открити опасности от аварии на машините в дадено производство по време на експлоатация, без да се прекъсва или нарушава работният ритъм. Едно такова заснемане непосредствено след ремонт на даден агрегат би показало и дали поправката е успешна“, разясниха още от Унисист Инженеринг.Областите на приложение на термографията в промишлеността са:


- Електрооборудване – идентифицират се лоши електрически връзки и нарушена изолация по електропроводи;

- Механично оборудване – обследват се за повреди лагери, зъбни предавки, компресори, топлообменници и др.

- Фотоволтаични паркове – регистрират се окъсени или обърнати клетки, прегряване на диоди и незатегнати болтове в таблата, утечки в опроводяването.


Нагледни примери можете да видите на илюстрациите.


Оборудване за инфрачервена термография


Унисист Инженеринг разполага и използва професионална термовизионна камера TESTO 882, термохигрометър TESTO 635-2, както и пециализиран софтуер за анализиране на изображенията.


„Освен с качествена техника и апаратура, можем да се похвалим и с висококвалифицирани служители, сертифицирани да извършват дейностите по заснемане и анализ“, заявиха в заключение от българското дружество.


Повече информация за Унисист Инженеринг, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: Унисист Инженеринг, vbengg, translators international

Още от Енергетика (ВЕИ)