Пазарни акценти / Прегледи

Управление на полеви дейности с мобилните компютърни решения на ОПТИМ-АЛ

23.05.2013 г.

Фирма ОПТИМ-АЛ предлага пакет от софтуерни приложения, собствена разработка, ориентирани към интегрирано обслужване на широк кръг от т.нар. полеви дейности, извършвани в движение – във всяка сфера на индустрията, строителството и държавната администрация. Със своята

 

универсалност и оперативна гъвкавост

решенията са практически приложими във всички области на икономиката. „Иновативният характер и потенциалът на пакета продукти за автоматизиране на полеви дейности бяха високо оценени и добре приети от няколко европейски фирми. Компанията ни е включена в два консорциума за разработване на нови технологични решения”, коментират за Инженер.bg от ОПТИМ-АЛ. Голяма част от операциите в енергетиката и ютилити сектора се извършват на открито. Процеси като инспектиране, поддръжка, управление и проверка на активи, крият огромен потенциал за оптимизация чрез

 

мобилни компютърни решения

Те могат да се използват при управление на активи и оборудване, управление на проекти, техническа поддръжка и надзор, инспектиране и превантивна диагностика, инкасиране и събиране на данни.На мястото на всяка от дейностите се въвежда и обработва адекватната информация, извършва се автоматично идентифициране, осъществява се синхронизация с офиса или централата. Като резултат, служителите разполагат с необходимата работна информация и събират данни в реално време. По този начин се премахва работата на хартия, подобрява се скоростта и точността на рутинните проверки на оборудването, чрез лесен достъп до чеклисти и електронно записване на наблюденията и данните. Осигурява се и завършеност на всяка инспекция и точност. Изпращането на работни поръчки и отчети за ремонтите чрез безжични комуникации

 


спестява много време, свежда грешките до минимум и елиминира административните разходи 

 

Фирма ОПТИМ-АЛ предлага решения за управление на процесите по инспектиране, поддръжка, отчетност и контрол на разсредоточени структури в движение и на открито. За събиране на данни, отчет и преглед на задачите и за цялостно мобилно информационно обслужване на полевите операции се използва мобилен компютър. Той може да бъде

оборудван с бар код или RFID скенер (за идентифициране на инвентар и съоръжения или за проследяване на продуктови потоци), камера (за заснемане на проблемни ситуации), GPS приемник (с цел точно локализиране на обекти или съоръжения) и др.

Fasty Inspector е продукт за автоматизиране на дейностите, свързани с инспектиране, технически надзор и поддръжка на разсредоточени обекти и съоръжения. Състои се от мобилна и офис част, които предоставят информация в реално време, както на полевия оператор, така и на „центъра”. В мобилния компютър могат бъдат заредени инструкции, документи, описания, снимки, скици или планове, от които се нуждае полевият оператор. Заданието за инспектиране, структурата на обектите и анализът на резултатите се извършват посредством офис софтуера.

Fasty Reporter следи изпълнението на планираната работа. Предварително зададените дейности се отчитат на мобилния компютър, непосредствено след завършването им, след което се синхронизират с базата данни в офиса. Там, чрез инструментите за отчет, се дава ясна представа за изпълнените работи и вложените ресурси, както и за степента на завършеност.

 

Източник на снимковия материал: ОПТИМ-АЛ

Още от Енергетика (ВЕИ)