Пазарни акценти / Прегледи

Филкаб: Altivar Process на Schneider Electric – честотни преобразуватели, ориентирани към сервизни функции

04.02.2017 г.

 

Само 0.3% от водата на Земята е годна за пиене. Но стойността на електроенергията, необходима за нейното добиване формира от 30 до 50% от общите експлоатационни разходи. Главни задачи при оптимизация на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води са намаляване на електропотреблението, повишаване на ефективността и понижаване на експлоатационните разходи. Затова всяко ново оборудване трябва да има ясно изразени предимства, които да гарантират тези основни изисквания. „Честотните преобразуватели Altivar Process на Schneider Electric са устройства с вградени интелигентни функции за енергиен мениджмънт, чрез които се осигурява намаляване на експлоатационните разходи на трифазни синхронни и асинхронни двигатели с мощност от 0.75 kW до 1.5 MW в промишлени и битови приложения“, съобщиха за Инженер.bg от фирма Филкаб, партньор за България на Schneider Electric.Честотните преобразуватели Altivar Process са проектирани да поддържат непрекъснат технологичен процес, като управляват самия процес, а не двигателя. Тяхната иновативна силова част, разширените комуникационни възможности и сервизни функции дават възможност за мониторинг, диагностика и управление на енергопотреблението. Новите възможности на Altivar Process включват:

 - Интелигентни функции за достъп до информация в реално време: измерване на енергопотреблението и достъп до параметрите на технологичния процес навсякъде и по всяко време;

 - Удобна експлоатация: опростява работата в тежки експлоатационни условия, подходящи са за модернизация и разширяване на съществуващи инсталации, както и при изграждане на нови инсталации;

 - Екологичен продукт: намалява използваната енергия с до 25% чрез вложени екологично чисти материали с възможност за рециклиране, отговарящи напълно на RoHS-2 and REACH;

 - Оптимизирана конструкция: безпроблемно интегриране в производствените структури на специфични технологични процеси;

 - Интелигентни функции: за по-голяма рентабилност на инсталациите и оптимални капиталовложения. 


Повишаване на производителността без допълнителни инвестиции

Честотните преобразуватели Altivar Process не само повишават ефективността, но и подобряват сигурността и надеждността на инсталациите. „Чрез тях се постига до 20% намаляване на престоите, допълнително понижаване на разходите с 8% в сравнение със стандартните задвижвания, както и до 50% намалено енергопотребление спрямо директните моторни задвижвания“, коментираха от фирма Филкаб.


Подобряване на ефективността на технологичните процеси

Серията честотни преобразуватели Altivar Process са устройства с вградени интелигентни функции за енергиен мениджмънт, чрез които се гарантира намаляване на експлоатационните разходи на трифазни синхронни и асинхронни двигатели в промишлени и битови приложения. Те допринасят за постигане на максимална ефективност и оптимизират технологичния процес чрез:

- Работа максимално близо до точката на оптимален КПД, благодарение на вградената функция за енергиен мениджмънт на системата;

- Представяне на сложна аналитична информация по прост и интуитивен начин;

- Пълен мониторинг и управление на целия процес с минимално потребление на електроенергия.


Гарантиране на устойчива енергоефективност без допълнителни разходи

Успешният енергиен мениджмънт се дължи на достъпа до единна система на регистрите, която позволява генерирането на своевременни анализи и съобщения. Честотните преобразуватели Altivar Process притежават вградена функция за изключително точно измерване на мощността (грешка под 5%) и подават информация за консумираната енергия по отношение на производството. Освен това устройствата са в състояние да регистрират колебания в напрежението и да сигнализират чрез алармена система.


Иновативният дизайн на Altivar Process осигурява качествено захранване и избягване на загуби. С THDi 48% при товар от 80 до 100% потребителят получава решение, което има почти нулево ниво на хармониците в съответствие с IEEE519 (б.ред. това означава загуба на мощност на минус 14%).Минимална обща цена на придобиване

Мониторингът на системата и състоянието на оборудването, който осигурява Altivar Process, позволява предвиждането на появата на повреди. Така потребителите могат да създават графици за профилактична поддръжка, която да избегне повредите в реално време. Предимствата на тази поддръжка са:

 - Повишаване надеждността на производствената линия и на ефективността;

 - Повишен експлоатационен живот на оборудването;

 - Безопасни условия на труд;

 - Намалени разходи за труд.


Освен това съвременните цифрови технологии и изключително добрите механични характеристики позволяват:

 - Подаване на необходимата информация към операторите за решаване на възникнали проблеми чрез динамични QR-кодове и намаляване времето на престоите с до 20%;

 - Регистриране на всички събития, свързани със задвижването през целия му експлоатационен живот;

 - Работа при тежки експлоатационни условия.


Съобразени с всякакви специфични изисквания

Честотните преобразуватели Altivar Process са проектирани да поддържат непрекъснат технологичен процес. Тяхната иновативна силова част, разширените комуникационни възможности и сервизни функции дават възможност за постигането на оптимална производителност на оборудването през целия му жизнен цикъл.


Пестят време при изграждане на нови и модернизиране на съществуващи производствени линии

„Schneider Electric е производител с доказани ефективни решения в почти всички индустриални отрасли. Честотните преобразуватели Altivar Process са предпочитани при решаване на инженерингови задачи заради своята компактност, откритост и колаборативност. Заедно с други хармонични решения те позволяват създаването на надеждни и правилно оразмерени проекти при оптимизирани разходи“, поясниха от фирма Филкаб.


Благодарение на иновативните системи за охлаждане с подобрено управление на въздушния поток, Altivar Process са със същите компактни размери, независимо от изискваното ниво на защита (IP23 или IP54). При това без да се повлияят термичните свойства на устройствата. Специалните функционални блокове с графичен интерфейс улесняват използването на шкафовете в програми за PLC, а цветните кабели и модулни контролни терминали правят окабеляването изключително лесно.Лесна инсталация и стартиране на оборудването от произволно място

„Пускането в експлоатация се извършва бързо благодарение на технологията FDT/DTM и графичния интерфейс за настройка на функциите. Работната крива на помпата се задава само чрез 5 точки, посредством отделни потребителски интерфейси. Например графичен терминал и софтуера SoMove за PC. За целта е необходимо той да бъде свален в отворен формат за програми за електронни таблици (CSV). Окабеляването е изключително опростено, благодарение на директния достъп до всички захранващи и контролни терминали без ограничения“, разказаха от Филкаб.


Интуитивна експлоатация с интелигентни функции в реално време

Честотните преобразуватели Altivar Process пестят време чрез автоматично трансформиране на базови данни в информацията за технологичния процес. Те осигуряват:

- Удобни дисплеи и визуализации, които опростяват анализа на данните и вземането на решения;

- Безпроблемна интеграция в архитектурата на технологичния процес, което осигурява реални данни и точен поглед върху целия процес, за да се гарантира общата ефективност на оборудването и своевременно да се откриват критични условия, преди да ескалират;

- Съвместимост със системи за автоматизация Process Expert System (PES) и контролери Modicon™ M580, които повишават ефективността на процеса;

- Индикатори на ключови характеристики (включително на относителното потребление на електроенергия), които помагат за установяване на необходимите настройки, за да се гарантира устойчива ефективност.


Правилна поддръжка за избягване на скъпоструващи престои

Мониторингът на състоянието дава отговор за решаване на проблемите по поддръжката, тъй като подобрява както енергийния, така и капиталовия мениджмънт. Честотните преобразуватели Altivar Process осигуряват този мониторинг чрез:

 - Мониторинг на КПД на помпата. Лесно внедряване и незабавно откриване на точката на оптимален КПД, която гарантира оптимална енергийна ефективност при повишена експлоатационна готовност на оборудването;

 - Генериране на надеждна и актуална информация. Определяне на оптималното време и честота на поддръжката за избягване на произволни графици и нежелани престои;

  •  - Интелигентни функции за информация в реално време. Осигурява достъп до оборудването по всяко време и от произволно място. Вграденият уеб сървърен интерфейс, който използва последната HTML5 технология през Ethernet, позволява проследяването на процеса чрез ежедневно използвано мобилно устройство. Не се изисква софтуер. 

  • - Профилактична поддръжка. Планирани действия за намаляване престоите и разходите за труд.Приложна област на честотните преобразуватели Altivar Process:

Те са разработени за индустриални производства като:

  •  - Водоснабдяване и канализация: помпени станции, станции за повишаване на налягането; сондажни помпи; напорни станции, аераторни инсталации, компресиране и транспортиране на дренажни води и др.;

  •  - Нефтова и газова промишленост: потопяеми помпи, помпи за нефтопроводи, напорни помпи, нагнетателни помпи за вода, компресори за регазификация; Нефтопреработване: помпи, вентилатори, компресори;

  •  - Миннодобивна промишленост и металургия: миннодобивна промишленост: флотация и коагулация, дехидрация и филтрация, шахтови помпи;

  •  - Циментова промишленост: вентилатори за предварително подгряване, вентилатори за изходящи газове, охлаждащи вентилатори, вертикални валцови мелници, помпи за водоснабдяване;

  •  - Металургическа промишленост: вентилатори на доменни пещи, помпени системи за разпределяне на водата, смукателни вентилатори, прахоуловители, коксови пещи;

 - Хранително-вкусова промишленост: млекопреработка (нагнетателна част на разпределителен тръбопровод, сушилни за сухо мляко, центробежни помпи), производство на захар (помпи, вентилатори за сушилни).

 

Информация за Филкаб АД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: Филкаб, Schneider Electric

Още от Енергетика (ВЕИ)