Пазарни акценти / Прегледи

Фотоволтаични системи за собствено потребление - основно направлениe в дейността на Филкаб Солар

19.10.2015 г.

Дейността на компанията Филкаб Солар, част от структурата на Филкаб, е насочена изцяло в областта на възобновяемите енергийни източници. „Филкаб Солар бе създадена вследствие на значителното разрастване на дейността на отдел „Възобновяеми енергийни източници” към Филккаб, поради което и екипът на фирмата има натрупан богат опит в областта”, коментираха от Филкаб.

 

Сред основните направления, в които ще работи фирмата е предлагането и изграждането на фотоволтаични системи за собствена консумация. „С термина „собствено потребление” се означава делът на електроенергията, произведена от фотоволтаичната система, която се консумира директно на мястото на производството и носи редица предимства, сред които ефективност и независимост”, поясниха от Филкаб Солар. По-високата ефективност на тези системи се дължи на минималните загуби от пренос и преобразуване поради съвпадането на мястото на производство и консумация. „Инвестицията във фотоволтаична система за собствено потребление ни прави и по-малко зависими от постоянно покачващите се цени на електроенергията”, поясниха от Филкаб Солар. От фирмата допълниха, че ако към фотоволтаичната система се добави възможност за съхранение на електроенергия в акумулаторни батерии, може да се осигури автономно захранване - дори и при авария в мрежата на електроразпределителното дружество. Автономните фотоволтаични системи са основен източник на захранване на места, до които няма изградена електроразпределителна мрежа или когато присъединяването към нея е финансово нерентабилно.

 

Характерно за работата на системите за собствено потребление е, че произведената енергия се използва приоритетно за покриване на консумацията на включените във вътрешната мрежа консуматори. При наличието на излишна енергия, тя се връща към мрежата на електроразпределителното дружество, което я изкупува по определена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) преференциална тарифа. И обратно - ако произведената електроенергия не е достатъчна за покриване на текущата консумация, разликата се допълва от мрежата на електроразпределителното дружество. Законово е регламентиран 20-годишен срок за изкупуване на произведената енергия.

 

„За да гарантираме високи добиви на енергия, дълъг експлоатационен живот на инсталацията и отлична гаранционна и извънгаранционна поддръжка, ние използваме оборудване на реномирани европейски производители”, заявиха от Филкаб Солар. Фирмата е официален  дистрибутор на Hanwha Q Cells, един от най-големите европейски производител на соларни клетки и модули и на SMA Solar Technology - световен лидер в производството на соларни инвертори. „Разполагаме със значителни складови наличности от всички компоненти, нужни за изграждането на една PV система - модули, инвертори, зарядни контролери, кабели, акумулатори и др”, допълниха от Филкаб Солар.

 


Като част от Филкаб, екипът на Филкаб Солар има натрупан богат опит в изграждането на всякакви видове фотоволтаични инсталации, от многомегаватови наземни електроцентрали до малки off-grid и хибридни системи за автономно захранване. Може да се похвали с изградени обекти на територията на България, Румъния, Гърция, Македония и Кипър, общата мощност, на които надхвърля 30 MW.

 

 

Източник на снимковия материал: Филкаб

Още от Енергетика (ВЕИ)