Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Новини

Инж. Влашки от ТУ-София ще разкрива и най-малките тайни на термопомпените системи

Термопомпените системи са един от най-ефективните начини за оползотворяване на възобновяеми и нископотенциални източници на енергия. В контекста на нарастващото в световен мащаб потребление на енергия и глобалните климатични промени, тенденциите сочат към все по-широко използване на термопомпите в бита и индустрията. Ето защо Инженер.bg се обърна за експертен коментар по темата към инж. Светослав Влашки, част от екипа на Технически университет – София.


 

Специално за читателите на новооткритата ни виртуална библиотека „Термопомпи“ инж. Влашки ще предоставя актуална информация относно принципите на работа, характеристиките и приложенията на различните видове термопомпи. Основен акцент ще бъде поставен върху правилното проектиране на отоплителни и климатични системи, включващи термопомпи, и тяхната надеждна и ефективна експлоатация.


Следете новите публикации на виртуалните ни страници, за да научите повече за предимствата на термопомпените системи, за теоретичните постановки и за най-новите тенденции в практиката.Редакцията на Инженер.БГ приветства инж. Влашки на виртуалните ни страници в качеството му на един от младите, компетентни и амбициозни български учени. Той е завършил с отличен успех магистратура по специалност „Топлотехника“ в Технически университет – София, а понастоящем е асистент и докторант в катедра „Топлинна и хладилна техника“ на ТУ-София. През досегашната си професионална практика г-н Влашки участва в множество академични и приложни проекти, свързани с проучване, разработване, диагностика и анализ на термопомпени системи.

 

Източник на снимковия материал: инж. Влашки  – личен архив, freepik.com

Още от Термопомпи