Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Анализи / Техн. решения

Стам Лтд: Kardex Shuttle XP – автоматизирана елеваторна система за оптимизация на складовото пространство

14.06.2019 г.


Стам Лтд проектира и реализира модерни решения за складово съхранение, които са лесни за използване и водят до по-голяма ефективност на направените инвестиции. „Всяка компания се стреми максимално да оползотвори своето складово пространство и да оптимизира всички дейности в него. Ние използваме нашите знания и опит, за да създаваме иновативни решения с модерна и обширна продуктова гама. Такава е и системата Kardex Shuttle XP, която може да бъде проектирана, така че да оптимизира по индивидуален начин всяко едно складово пространство“, информираха за Инженер.bg от Стам Лтд, официален представител за България и Сърбия на водещия доставчик на автоматизирани решения за съхранение и складиране Kardex Remstar.От складирането на малки части до големи и тежки инструменти, динамичните решения на Kardex Remstar позволяват на производителите да поддържат материалните си запаси на едно място. Вертикалният повдигащ модул Shuttle XP (VLM) с интегриран софтуер за управление на складовите наличности Power Pick Global и технологията Pick-to-Light бе показан за пръв път на изложението Houstex в Хюстън, Тексас.


„Интегрирането на динамичното съхранение в производствените процеси може да има положително, бързо и пряко въздействие върху печалбата на една компания. Системите често бързо възвръщат направените инвестиции с подобрена производителност, оползотворена площ и повишена прецизност на манипулиращите операции“, поясниха от фирма Стам.


Kardex Shuttle XP е автоматизирана елеваторна складова система, осигуряваща автоматичен достъп до исканите продукти, намиращи се в специални тави, разположени в предната и задната част на машината. Като всички решения за динамично съхранение на Kardex Remstar и тази система работи на принципа „артикулите при човека”. Всички искани части се доставят в отвор за достъп на ергономична за оператора височина, с което значително се намалява времето за търсене и ходене, характерно при складирането върху стелажи. Прилагането на автоматизирано складиране може да увеличи производителността с до 2/3, тъй като се изпълняват повече поръчки с по-малко труд.


Продуктовата гама Shuttle XP VLM включва от 250 модела за складиране и обработка на изделия с малко тегло до 1000 модела за складиране и обработка на тежки изделия, като всяка тава има товароносимост 1000 kg. „Shuttle XP VLM може да бъде оборудван с новите светлинни индикатори за достъп Access Ready. Тези индикатори дават информация на оператора, че тавата с необходимите материали е достъпна и е готова за вземане, което прави обучението на оператора бързо и ефективно“, допълниха от Стам.Използвайки вертикалното пространство от пода до тавана, двете вертикални системи за складиране премахват неоползотвореното пространство, което обикновено се среща в стелажните системи, с което се постига до 85% уплътняване на площта. „Възможността подовите площи да бъдат използвани за допълнителни производствени или други дейности, генериращи приходи, оправдава направените разходи. Информационен команден пулт TIC, оборудван с технология pick-to-light, е монтиран на отвора за достъп, за да може операторът лесно да определя точното местоположение на артикула, да избере артикулния номер на частта и количеството, увеличавайки точността до 99.9%“, коментираха в заключение от фирма Стам.


Повече информация за Стам Лтд ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Стам Лтд, Kardex Remstar

Още от КИП и А