Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Анализи / Техн. решения

Bosch предлага нова версия софтуер за проектиране на пожароизвестителни системи

Павел Петров, продуктов мениджър „Пожароизвестителни системи“ във Bosch Системи за сигурност

 

Софтуерът за проектиране Planning Software на Bosch Системи за сигурност е създаден от проектанти за проектанти, т.е. помислено е за това, от което колегите имат нужда – да се оптимизират времето и усилията, които се влагат при изготвянето на проект за пожароизвестителна система. Ето защо аз лично бих го препоръчал на всички, които ценят този ресурс и се стремят непрекъснато да подобряват както работата си, така и времето, което инвестират в нея.

Софтуерът се предлага безплатно и е достъпен на уебсайта на компанията за всички желаещи да се възползват от предимствата, които той предлага. Windows-базиран, софтуерът за проектиране на пожароизвестителни системи вече е достъпен изцяло на български език.

 

Възможности на софтуера във фазите на идейно и работно проектиране

Във фазата на идейно проектиране софтуерът може да изчисли ориентировъчна цена на пожароизвестителна система в нова сграда или на разширение на съществуваща система, базирана на вида и големината на сградата, още преди да са налице всички параметри на сградата. Освен това, софтуерът прогнозира размера на системата, изчислява броя и капацитета на батериите и дава бюджетна стойност на системата, базирайки се на очаквания брой периферни устройства.

Във фазата на работно проектиране, софтуерът позволява на потребителя прецизно да проектира системата за пожароизвестяване, като включи разпределението на периферните устройства по различните контури в съответствие с реалната топология, вида и приложението на сградата. Софтуерът автоматично изчислява консумацията на устройствата в контура и дължината на контура, както за адресируемите, така и за конвенционалните контури. Улеснена е работата с добавянето на специфични устройства в проекта, като например типа на използвания проводник.

 

Съответствие със стандартите EN54 и VdS и проверка на функционалността

Проектирането с помощта на Planning Software от Bosch осигурява спазването на стандартите EN 54 и VdS, с които проектиращите пожароизвестителни системи най-често се налага да се съобразяват.

Софтуерът е създаден така, че непрекъснато да следи за функционалността на пожароизвестителната система. По този начин, ако е пропуснат важен елемент за работата на системата, програмата автоматично уведомява потребителя. Така се гарантира, че проектираната  система, ще отговаря на европейските норми и ще бъде напълно функционална. 

 

Автоматично изготвяне на тръжна документация и обяснителна записка на български език 

Тръжната документация и обяснителната записка се генерират автоматично от програмата – архитектите, консултантите и проектантите имат възможност да ги получат директно на български език, като те съдържат:

  •  - количествена и количествено-стойностна сметка;
  •  - изчисления за батериите (брой и консумиран ток);
  •  - тръжната документация, включваща бланка със стандартен текст и техническите спецификации за използваните в системата устройства на български език;
  •  - блокова диаграма на пожароизвестителната система – 2 типа: за пожароизвестителната система (показва топологията на мрежата от централи) и за избрана централа (показва броя контури и разпределението на периферните устройства по контури и по тип).

Потребителят може също да настрои генерирането на тръжната документация така, че тя автоматично да включва името на фирмата и логото във всички документи, които се създават от софтуера.

 

Интуитивен интерфейс и лесна употреба

Докато се проектира пожароизвестителната система, в отделен прозорец софтуерът помества преглед на системата в различните етапи от проектирането й. Това включва преглед на използваните устройства заедно с най-важната техническа информация за тях, детайли за различните контури (включващи текущата им консумация, дължина на контура, количество на различните типове устройства и оставащия капацитет на всеки контур) и подробности за пожароизвестителната система за всяка централа в мрежата като общ брой датчици и брой на контурите към всяка централа. Софтуерът за проектиране на Bosch е изключително гъвкав - той позволява също така интегрирането на продукти на други производители и включването им в изчисленията за консумация, количествена сметка и др.

Още от КИП и А