Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

Как да патентоваме изобретение? Кога си заслужава? Разберете от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“

17.07.2019 г.


След като вече научихме какво точно е патент и кога е необходимо да патентоваме дадена иновация, е време да разберем повече подробности за самия процес. „За да получи патент, заявителят трябва да подаде заявка в Патентното ведомство с подробно описание на изобретението. За да предостави монопол, тоест за да издаде патент, Патентното ведомство проверява дали изобретението отговаря на определени критерии за патентоспособност – новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост“, коментираха за Инженер.bg от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“. Вижте какво още съветват експертите.


Процесът по патентоване е дълъг и може да продължи от 2 до 5 години в зависимост от сложността на изобретението, техническата област и други фактори.Патентоването е еднократен процес и важи само за съответната държава


Трябва да се има предвид, че патентите са териториални документи и важат само за територията, за която са издадени. Това означава, че българският патент важи само на територията на България и не важи в други държави. Също така, патент, издаден от друга страна, например американски, китайски или руски патент, не важи на територията на България. „За да получи закрила на своето изобретение и в други страни, българският изобретател трябва да подаде заявки за патент в Патентното ведомство на всяка отделна държава или, когато това е възможно, в регионално Патентно ведомство, което отговаря за издаването на патенти за няколко държави. Такова например, е Европейското патентно ведомство“, разясниха от Патентното бюро. Международните договори в областта на интелектуалната собственост дават право на българския заявител да подаде заявки за същото изобретение в други държави, като се позове на българската си заявка, но не по късно от 12 месеца от нейното подаване в БПВ (Българско патентно ведомство), научихме още от експертите.


Важно е заявителят да знае, че патентоването е еднократен процес, който, веднъж прекъснат, не може да бъде възобновен. Това означава, че едно изобретение може да се патентова само веднъж и почти едновременно във всички страни, в които заявителят желае да получи монопол. След датата на публикацията на първата заявка за патент за дадено изобретение, то става част от техническите знания на човечеството и вече не може да бъде повторно заявявано и патентовано. Следователно, при започване на процеса на патентоване, заявителят трябва да се е осведомил за евентуалните разходи, съпътстващи патентоването във всички интересуващи го страни, а най-добре да е осигурил и съответните средства за първите етапи на процедурата.Кога едно изобретение трябва да се патентова?


„Тъй като получаването на качествена патентна закрила в основните територии е продължителен и скъпоструващ процес, който изисква сериозно капиталовложение, заявителите трябва внимателно да преценят дали имат нужда от този патент и какви ползи ще им донесе“, съветват от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.


Не всяко изобретение, дори и да е патентоспособно, може да осигури значителни приходи на патентопритежателя си. В някои случаи, икономическият ефект от използването на едно изобретение може да се окаже по-малък или съизмерим с направените разходи за патентоване и внедряване на изобретението. В други случаи, икономическият ефект може да е краткотраен. В някои области техниката се развива толкова бързо, че до издаването на патента изобретението вече може да е морално остаряло. Някои технически решения лесно могат да бъдат променени или „заобиколени“, така че да не съвпадат с издадения патент. С други думи – не всяко изобретение заслужава за бъде патентовано.


„Осъзнаването на важността на иновациите, както и на това какво е иновация е ключов фактор за успех на бизнеса в наши дни. За да се достигне оптималният потенциал на едно изобретение обаче, трябва да се внимава много то да не бъде преждевременно разкрито, да се вземе решение за целевите територии, на които да се патентова в регламентирания срок, и да се състави качествено описание, което максимално да защитава интересите на патентопритежателя, каквато е задачата на патентните представители“, разясниха от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.Ето и някои полезни съвети :

 - Винаги се допитвайте до специалист преди да започнете патентоване на изобретение;

 - Процесът съдържа много „подводни камъни“ под формата на правила, изисквания, срокове, такси, които могат да създадат проблеми, някои от които необратими;

 - Стриктно следете сроковете за подаване на необходимите документи или за плащане на такси. Някои от тези срокове са невъзстановими и могат да доведат до окончателна загуба на права. Най-добре е да поверите следенето на сроковете на патентен представител;

 - Проверявайте актуалния размер на таксите и сверявайте изчислените от вас суми и отстъпки в съответното патентно ведомство или при патентен специалист;

 - При съставянето на описанието и особено на претенциите на заявката потърсете помощта на специалист. Дори изобретението да е просто и да не изисква сложна терминология, съставянето на претенции е предизвикателство, защото от тяхната формулировка зависи обхвата на правата, които ще предостави патента. Недобре съставените претенции може да стеснят обхвата на патента, така че лесно да бъде заобиколен с алтернативни технически решения.

 - Не разкривайте изобретението преди подаването на заявка за патент – това ще попречи на патентоването на изобретението впоследствие.


Информация за патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, бихте могли да намерите в микросайта на компанията в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, European Patent Office

Още от КИП и А