Дискусии / Позиции

Фесто Производство с още една стъпка към безопасен труд – едновременен двубутонен старт за пневматичните устройства

08.08.2018 г.


Фесто Производство, част от групата на Festo – международен лидер в областта на решенията за автоматизация, развива и поддържа производствена политика, насочена изключително към безопасността на работното място. Доказателство за това са многобройните инициативи на българското дружество, с които се цели максимално обезопасяване на служителите по отношение на всички видове дейности, както и подобряване на здравословните условия в производственото предприятие. Днес обръщаме специално внимание на безопасността в пневматиката.Фесто е лидер в работата с пневматична техника и това е всеизвестен факт“, заяви пред екипа на Инженер.bg г-н Людмил Кючуков, експерт „Здравословни и безопасни условия на труд” (ЗБУТ) в предприятието. От него научихме и защо пневматичните машини са толкова опасни и по какъв начин Фесто Производство минимизира рисковете в тази област.


Преди години пневматичните машини се стартираха както всички останали – без специални мерки за безопасност. Тъй като те се задвижват от въздух, е трудно да бъдат контролирани. Ако например даден служител е затиснал ръката си по време на работа, то е почти невъзможно да я измъкне. Въздухът продължава да нагнетява и води до изключително сериозни травми“, обясни специалистът.Това е причина да се помисли за намаляване и дори изключване на подобни трудови злополуки. Въвежда се двубутонният старт на пневматичните устройства, т.е., за да се задейства машината, е необходимо да се натиснат два бутона, като по този начин са заети и двете ръце на оператора. „В първоначалния вариант обаче, съществуваха редица възможности за манипулация – единият бутон можеше да бъде залепен например, което обезмисляше цялата процедура“, разказа г-н Кючуков.


Стремим се машините, които използваме, да са максимално улеснени за работа, така че служителите да могат бързо и безпроблемно да навлязат в производствените процеси. Но улеснението е сред основните причини хората да спират да мислят за безопасността – дори когато касае собственото им здраве. Рутината прави движенията механични, а това увеличава риска“, коментира експертът по ЗБУТ.


Ето защо Фесто Производство разработва собствена система за безопасност в пневматиката – старт с два бутона, но с едновременно действие. Така се гарантира максимална защита на оператора, тъй като машината не може да заработи при никакви други условия, освен при едновременно натискане на двата бутона.Функцията на системата бе демонстрирана на живо по време да традиционните „Дни на безопасността“, които българското дружество провежда ежегодно. В рамките на тазгодишното, най-мащабно досега издание на инициативата бяха демонстрирани и други техники на безопасност, прилагани в производството, сред които оказване на първа долекарска помощ, пожарна безопасност, правилно използване на антифони и др. Мероприятието събра както служители на Фесто Производство, така и специалисти от сферата на ЗБУТ от партньорски и приятелски компании.

 

Повече информация за Фесто Производство ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!


Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Инженер.bg

Още от КИП и А