Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Дискусии / Позиции

Как Multivac помага за по-надеждни и прозрачни процеси в хранително-вкусовата промишленост чрез дигитални решения?

27.03.2020 г.


Постепенно дигитализацията заема централно място в редица бизнес сектори, но хранително-вкусовата промишленост като че ли изостава от тази тенденция. Експертите са единодушни обаче, че дигиталните процеси могат да допринесат значително за по-голяма ефективност, надеждност и прозрачност в сектора, както и за по-високо качество на опаковките и продуктите. А една от иновативните и високотехнологични компании в хранително-вкусовия сектор, които не просто не се страхуват да поемат в тази посока, а сред нейните двигатели е Multivac. Ето какво научи Инженер.bg по въпроса за дигиталното бъдеще на този индустриален сектор от представителите на дружеството у нас Мултивак България.Дигитализацията осигурява преднина


Дигитализацията безспорно осигурява редица предимства. Наличните днес технологии в хранително-вкусовата индустрия могат да се използват и за повишаване безопасността на храните и следователно за защита на потребителите. Цифровите промени позволяват да се постигне координирана работа по цялата верига на процесите и чрез прилагането на подходящи модели се отварят нови бизнес перспективи. Освен това процесите на производство и опаковане могат да бъдат проектирани много по-гъвкаво.


 

„Именно тук Multivac е в състояние да подкрепи своите клиенти по най-различни начини. Нашите дигитални решения обикновено са насочени към опростяване и ускоряване на процесите на производство и опаковане, като същевременно ги правят максимално надеждни и ефективни. Един конкретен пример е нашата услуга за отдалечена помощ, която подобрява скоростта на реакция и качеството на обслужването“, посочиха специалистите от компанията.

 

Пазарни дигитални тендецииПазарът днес се влияе значително от голямото разнообразие и индивидуализация на продуктите, както и от нарастващата информираност на потребителите по отношение на качеството, устойчивостта, комуникацията и най-вече на прозрачността. Тази тенденция ще продължи да расте и компаниите трябва да разглеждат това не само като предизвикателство, но и като реална възможност. Ако например се подобри информационната политика в рамките на дадена компания, това засилва имиджа ѝ, спомага за изграждането на доверие и дори може да ѝ осигури конкурентно предимство.


Дигитални продукти в помощ на бизнеса


Multivac разработва дигитални продукти специално и за малки и средни предприятия от хранително-вкусовия бизнес. Това им позволява да навлязат в дигитализацията по-лесно. Една от услугите на компанията например е Multivac Smart Services, която не изисква големи инвестиции при стартиране, тъй като модулната гама от цифрови помощни средства позволява те да бъдат гъвкаво адаптирани към конкретната машина на Multivac или към съответните компоненти на линията.

 

„Мрежата от машини на по-високо ниво също е важен момент, тъй като много компании на пазара са склонни да мислят повече за линии и по-малко за отделни машини. Това ни насърчи да участваме във всеобхватно сътрудничество с други производители на оборудване – например като част от алианса „Отворена индустрия 4.0“. Ние искаме да гарантираме, че машините Multivac могат да бъдат мрежово съвместими в производствената среда на нашите клиенти и че цялата производствена линия се счита за едно цяло“, разказаха в заключение от Мултивак.

 

Повече информация за Мултивак България ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: Мултивак България

Още от КИП и А