Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Внедрявания

Брайт Инженеринг успешно внедри система за автоматичен мониторинг на емисии на амониев нитрат в Неохим

12.11.2014 г.


През настоящата година, в цех АС-72 на завода за производство на минерални торове и химически продукти Неохим успешно бе внедрена система за автоматичен мониторинг на емисии от прах на амониев нитрат. Тя е изградена от утвърдената българска инженерингова компания Брайт Инженеринг, а размерът на инвестицията от страна на Неохим е 1 200 000 лева.


 

Реализацията на този проект отнема на Неохим близо 10 години. „Причината бе, че трудно успяхме да намерим  фирма, готова да представи проект, отговарящ на изискванията, предвид структурата на амониевия нитрат”, споделя началникът на цех АС-72 - инж. Красимир Стойчев. Изпълнението на поставената трудна инженерингова задача успешно е реализирано от екип на Брайт Инженеринг, съставен от гл. инж. Христо Кафеджийски, Любомир Цацов, ръководител проекти, Невен Кънчев, ръководител проекти, както и програмистът Ивайло Първанов.

 


„Поради високото съдържание на вода и водни пари в цеха за производство на амониева селитра, изхвърляните емисии съдържат аерозоли, носещи амониева селитра. Изградихме система за измерване на мокър прах, с която на практика изпаряваме водата от тези аерозоли, за да получим прах с определена гранулометрия. Целта е след това, по класическия метод за измерване на прах, да отчетем какви са стойностите му”, коментира спецификите при разработването на системата инж. Христо Кафеджийски, главен инженер в Брайт Инженеринг. „Тъй като в пробоотборните точки и в измервателната камера се получаваше много бързо обрастване с кристали от амониева селитра, проектирахме и внедрихме система за автоматично почистване на прахомерите, която е доработка на фабрично произведените прибори. Функционирането й се базира на времето за автоматична калибровка на прибора и промиване с вода на съответните елементи и части на прахомерите", допълни инж. Кафеджийски.


 

Автоматизираната система е пусната в експлоатация в началото на април т.г. и оттогава работи на пълни обороти. „На 17, 18, 24 и 25 април с ОТКК направихме замервания, за да можем да нормираме системата. След  април, изчакахме да измине определен технологичен период, в който да се установи дали има някакви дефекти. В него системата бе с нормирани показания и функционираше нормално. Успешното приключване на 72-часовите проби пред специално назначената комисия от гл. изпълнителен директор на Неохим, г-н  Димитър Димитров, допълнително потвърдиха нейната изправност”, поясни инж. Кафеджийски.


 

„Инвестицията в системата за мониторинг е значителна, но ефектът от нея ща бъде не само екологичен но и финансов”, коментираха от Неохим. Системата позволява да се следят емисиите на замърсителите в атмосферния въздух, и при проблем да се реагира своевременно, което гарантира воденето на нормален технологичен режим. „Сега ща можем успешно да избягваме създаването на предпоставки за изхвърляне на повече емисии в атмосферата. Ще имаме време за вземането на мигновени мерки и няма да се допуска в атмосферата да бъдат изхвърляни замърсители, които могат да бъдат върнати и използвани отново в производството. Така от една страна опазваме чистотата на въздуха, а от друга ограничаваме разходът на суровини и материали”, сподели инж. Данаил Тенев, главен еколог на Неохим.

 

Източник на снимков материал: ХИМИК ONLINE

Още от КИП и А