Форум DIGITAL INDUSTRY 2020 по време на МachTech на 10 юни – Регистрирайте се сега!

Внедрявания

Организационно развитие в ерата на Индустрия 4.0 с помощта на Vector от Alvecta по примера на ХЕС

17.12.2019 г.

Какви са елементите на Индустрия 4.0 в организационната среда на едно машиностроително предприятие? Какви са предимствата и резултатите при интеграцията на иновативна платформа за изграждане на единно информационно пространство, което обхваща всички работни потоци? Как се осъществява прехода от просто автоматизиран към вече дигитализиран начин на работа? В производствената компания Хидравлични елементи и системи АД (ХЕС АД) в град Ямбол вече знаят отговора на всички тези въпроси, както и на много други, благодарение на решението Vector от Алвекта.


 

Хидравлични елементи и системи АД е предприятие с дългогодишна история и традиции в проектирането и производството на хидравлични цилиндри. ХЕС АД е предпочитан партньор в Европа, Северна Америка и Азия. Изпълнява поръчки за Австрия, Франция, Германия, Холандия, Швеция, Норвегия, Италия, Словения, Русия, САЩ и др. „Безкрайно щастливи сме, че и ние имаме възможност да работим съвместно с професионалистите от компанията и да подобрим тяхната работна среда“, коментираха за Инженер.bg от фирма Алвекта – утвърдена фирма в областта на интернет базираните информационни услуги за организация на работни процеси.


Едно от най големите предизвикателства в производствените компании, в.т.ч. и ХЕС АД, е демасовизацията на производството. Какво означава това? Ако преди в предприятието се е изработвал определен брой от дадено изделие, с течение на времето този брой е намалял значително. Същевременно обаче, общият обем продукция остава същият. По този начин обемът на инженерните разработки нараства значително, което налага усвояването на по-голям брой нови продукти. В резултат, при огромния поток, който минава през производствените процеси в ХЕС АД, абсолютно всяко работно място трябва да има минимум по две, три, а понякога и повече пренастройки на ден.

 


Основен функционален принцип, който сме заложили при разработката на системата Vector, е да мултиплицираме естествения интелект, който всъщност е водещ и стои в основата на продуктивността и ефективността. Нашата цел и мисия е винаги да търсим начини за подпомагането му“, заявиха от Алвекта.


Системата Vector е създадена в тясно партньорство с ХЕС АД, но тя е универсална и работи успешно и в други предприятия. Един от ключовите нейни елементи е управлението на инженерната разработка. Напредъкът в областта на управлението на техническата среда до голяма степен зависи от инженерните решения и научната разработка се явява „най-важното парче от пъзела“ в едно предприятие, независимо дали говорим за текущ, обичаен оборотен поток или за реализация на проектите. В рамките на инженерната разработка се залага как се създава стойността и как се управлява и се прави навременен анализ на това с какви ресурси разполага предприятието и дали те са в рамките на конкретната реализация. Проследяват се всички необходими отклонения, като се поддържа и диалог в реално време между производството и инженера, който отговаря за този продукт, като цялата история на измененията и замените се запазва.


 

„Чрез системата Vector можем да управляваме перспективите на индустриалното предприятие в три хоризонта – стратегически, потенциален и реален, и изцяло в реално време да се прави сравнение между това, което виждаме като стратегия и перспективи, и случващото се реално. В ХЕС АД тези иновации са реализирани и водят до значителни бизнес резултати“, посочиха от компанията-разработчик.

 

В рамките на системата има пълно разпределение на процесни и информационни отговорности между сътрудниците в предприятието и всеки процес се отразява там, където той се случва.

 

Vector действа като облачен модел, тъй като първоначалните инвестиции в базов софтуер, както и възможността за контролиран достъп отвсякъде са предимства, улесняващи много от работните ситуации. Внедряването се извършва с постепенно навлизане в дълбочина на процесите до желаното ниво с партньорското участие на консултантската компания altClavis.Има два възможни подхода за интеграция на системата. Единият е чрез оборотния поток, а вторият - посредством управление на проектите. Важен аспект е, че внедряването протича с пряко участие на всички сътрудници, тъй като те са отговорни за всеки един процес и са хората, които следва да определят правилата и да дадат всички параметри на съответния процес.

 

Системата се прилага в онзи обем, в който е необходимо, и гарантира висока надеждност без да се налагат спирания за изчисления и замразявания за определени периоди по някакви причини. Всичко тече с пълната динамика на производствените процеси в съвсем реално време“, добавиха в заключение от фирма Алвекта.


 

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Алвекта, ХЕС АД

Още от КИП и А