Внедрявания

Simatics PCS 7 се използва успешно при разработването на уникална технология за втечняване на газ

31.05.2017 г.


Уникален процес за втечняване на газ, разработен от базираната в Абърдийн технологична компания Gas2 Limited, цели преобразуването на природен газ в течен въглеводород по-икономично и екологично. Доказан на лабораторно ниво, процесът изисква допълнително сериозно изследване в рамките на мащабирана пилотна инсталация за изпитване и потвърждение на очакваните експлоатационни и инвестиционни предимства, в сравнение със съществуващите GTL технологии. За участието си в обещаващото начинание за Инженер.bg разказаха от Siemens, направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии.Върху този казус Siemens работи с партньорската си компания Cordell Group. С усилията на екипи от двете фирми решението е внедрено в пилотната инсталация и е осигурена поддръжката му за следващия етап от технологичната разработка на Gas2. „Новият метод включва отделно предварително нагряване на метана и кислорода под високо налягане и инжектирането им в реакторна линия. По време на първата фаза от процеса суровините си взаимодействат, за да се получи екзотермичен процес, който покачва много температурата на потока“, обясниха от Siemens, направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии.


Във втората фаза се обработват под високо налягане предварително нагретите и охладени синтетични газове на изхода и се инжектират в няколко двуядрени реактора. Синтетичният газ реагира в резултат на променливи процеси, изискващи бърз отклик в система за температурен контрол, за да поддържа потока в изотермично високотемпературно състояние .


За безопасното боравене с потенциално опасни комбинации от газове при висока температура и налягане се налага внимателно обмисляне. „Поради тази причина е предложено използването на системата за управление на процесите Simatic PCS 7 с вградена функцията за интегрирана безопасност, чрез инструмента Safety Matrix. Така Simatic PCS 7 осигурява безопасна работна среда, в която да бъде разработена пилотната инсталация“, заявиха специалистите от Siemens.


Също толкова важна е и способността да се извличат, регистрират и да се осигурява достъп до огромен обем данни, генерирани от процеса. Изтеглянето на оперативни процесни данни е критичен елемент от експлоатацията на пилотната инсталация, тъй като то позволява на персонала на Gas2 да ги анализира и да оценява прогреса на технологията. „Като част от този процес инструментът Siemens Process Historian действа като основен инструмент, осигуряващ дългосрочно решение за запис и архивиране на данни“, подчертаха още от компанията.Стив Лийч, бизнес мениджър „Системи за процесно управление“ в Siemens за Великобритания и Ирландия коментира: „Системата за управление Simatic PCS 7 дава възможност за пълна мащабируемост, която съответства на високите изисквания на Gas2. Нейният модулен стратегически подход е помогнал в много области, например като осигурява възможност за съпоставяне на процесни данни от апаратурата на инсталацията. Често процесните измервания са ситуирани на известно разстояние едно от друго, което е решено чрез използването на дистанционни I/O станции".


Д-р Бари Макензи, старши инженер „Експлоатация“ в Gas2 добавя: „Развитието на всяка нова технология и необходимостта от търговската й реализация превръщат валидирането в основно предизвикателство по пътя на иновациите. Ние сме доволни от факта, че предимствата на мащабируемата система за процесно управление, достъпът до информация и безопасната експлоатация, предлагани от Simatic PCS 7 в пилотната инсталация, сега ни подкрепят и по време на следващата стъпка към търговски и технически успех на нашата уникална технология за втечняване на газ от следващо поколение“.


Повече информация за Сименс ЕООД, направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: Siemens, направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии

Още от КИП и А