Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Новини

Система за събиране и контрол на индустриални данни SMARTDAC+ с интелигентна архитектура на Yokogawa

29.06.2020 г.


Всяка бизнес и индустриална среда се променя с бързи темпове, изисквайки все по-интелигентни и мощни системи, чрез които да управлява протичащите в нея процеси. Съчетавайки върхови технологии с инженерни услуги, японският лидер Yokogawa Electric Corporation работи точно в тази насока, разработвайки решения за оперативна ефективност, сигурност, качество и надеждност на процесите. „Представяме Ви иновативната система за събиране и контрол на индустриални данни SMARTDAC+. Техническото решение включва записващо устройство с интуитивен потребителски интерфейс, даващо възможност за добавяне на широк кръг от входно-изходни модули”, коментираха пред Инженер.bg от българското дъщерно дружество на производителя.


 

Системата SMARTDAC+ може да се разглежда като иновативен подход за събиране, измерване и контрол на данни с интелигентно и опростено сензорно управление. В основата на технологията е заложен многоканалният рекордер, модел GX/PX, с опция за разширяване с разнообразни входно-изходни модули, благодарение на което решението е изключително адаптивно към различни водиве приложения в промишлеността.

 

Персонализиране на дисплеите и обектите

 

Чрез системата SMARTDAC+ потребителите могат да подреждат и персонализират използваните от тях екрани. Голямото разнообразие от функции на дисплеите позволява да изграждате тенденции, числови, барови и друг вид графики, в зависимост от конкретното приложение, както и да стартирате/спирате изпълнението на най-различни промишлени операции. Работата на операторите е максимално улеснена чрез сензорното управление на системата и възможността за дистанционно наблюдение и контрол на настройките от уеббраузър.


 

„За създаване на персонализирани дисплеи може да използвате специално разработения за целта софтуер DXA170 DAQStudio. След това е лесно да заредите създадени от Вас екрани на GX/GP системата чрез Ethernet или външен преносител на памет като SD и USB”, обясниха от Йокогава България.

 

Използване на индустриални данни

 

Предлагайки мощен софтуер за реализацията на различни задачи, включително придобиване, анализ и настройки на данните, системата SMARTDAC+ дава възможност и за автоматично генериране на отчети. Така операторите могат да запазват необходимите оперативни данни в двоичен или в текстов формат. Заложената комуникация в системата е SLMP (Mitsubishi PLC).

 

Освен с модулната си конструкция, позволяваща лесно разширяване на системата, SMARTDAC+ се отличава и с входно-изходните си модули, които могат да поддържат широк спектър от DUT устройства. Техническото решение на Yokogawa дава на операторите допълнителна възможност за разширяване обхвата на измерване до 450 канала. Системата SMARTDAC+ е подходяща и за използване в приложения с високо напрежение например 600 V и 1000 VDC.


 

„SMARTDAC+ представлява съвременно решение за събиране, анализ и контрол на индустриални данни с мощни мрежови функции и опция за централизирано управление чрез FTP сървър. Посредством системата потребителите могат да извършват мониторинг в реално време чрез браузър, както и да използват специализиран софтуер за анализ на данни и генериране на бъдещи трендове”, добавиха в заключение от българското дъщерно дружество.

 

Повече информация за Йокогава България, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


 

Източник на снимковия материал: Йокогава България, Yokogawa

Още от КИП и А