Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Новини

Спектри: Пазарен дебют на нов модул за мониторинг на околната среда EMU на EMS Brüel & Kjaer

03.10.2019 г.

Портфолиото на глобалния доставчик на решения и услуги за непрекъснат мониторинг на околната среда EMS Brüel & Kjaer бе попълнено от иновативния модул EMU за непрекъснато наблюдение на параметрите на околната среда. „Комбинираното измерване на шум, вибрации и свръхналягане с едно устройство в реално време дава на потребителите изчерпателна и надеждна информация за осигуряване спазването на експлоатационните ограничения. Това помага за оптималното управление на дейностите за поддържане на съответствие с действащите законови разпоредби и осигурява събирането на данни за дълги периоди от време“, коментираха за Инженер.bg от фирма Спектри, официален партньор на Brüel & Kjær у нас.

 

Възможностите за отчитане на параметрите на околната среда на новия модул EMU го правят изключително атрактивен за използване от най-големите летища в света, в миннодобивни и строителни организации и държавни органи.


Приложение във всяка околна среда


„Без значение в какъв индустриален отрасъл се използва, модулът EMU е оптимално решение за непрекъснат мониторинг с дистанционен достъп за измерване на множество параметри на околната среда чрез едно устройство. Той дава възможност за оценка на неблагоприятните въздействия около съоръженията на открито за гарантиране спазването на допустимите експлоатационни норми. Също така следи нивото на вибрации и свръхналягане при взривни дейности в минните обекти, оценява въздействието върху конструкциите по време на строителни дейности и извършва вибрационен мониторинг на средата около чувствително оборудване в болниците“, коментираха от фирма Спектри.

 

 

Всяко устройство се предлага в комплект със сензори, анализатор, памет, батерия и мрежова/Wi-Fi комуникация в здрав водо- и прахоустойчив корпус. Модулът е готов да записва данни навсякъде веднага след разопаковането, свързването и включването.


Непрекъснат вибрационен мониторинг за спазване на екологични разпоредби


Сложната и непрекъснато променяща се среда на летища, минни и строителни обекти често е силно регулирана от законодателството по отношение на околната среда, за да отговаря на променящите се изисквания по отношение на населението и на икономическия растеж.

 

 

„EMU модулът представлява стратегическо средство за извършване на множество екологични измервания само чрез едно устройство, което позволява на потребителя да се фокусира върху проекта и в същото време да записва данни и полезна информация за изграждане на положителни връзки с гражданските органи и местното население чрез непрекъснат 24/7 мониторинг в реално време“, допълниха от фирма Спектри.


Висококачествено изпълнение на модула за мониторинг на околната среда


Като всички решения на EMS Brüel & Kjaer и модулът EMU е проектиран за дълъг период на експлоатация. Устройството е здраво и издържа на тежки експлоатационни условия, за да гарантира надеждно и прецизно измерване, без значение от околната среда.


След монтирането в полеви условия добре обмислената и изпълнена конструкция на EMU модула гарантира дълъг експлоатационен живот в пълно съответствие с изискванията.Напълно интегриран и лесен за използване


Комбинирайки няколко екологични стандарта, EMU е източник на изключително надеждна информация, когато става въпрос за безнадзорен мониторинга на шум, земни вибрации, климатични условия и свръхналягане от ударна вълна при взривни дейности.


Модулът съчетава измерване, дистанционна комуникация, мониторинг на системата и захранване, който се отличава с по-лесна и по-бърза настройка, като същевременно е рентабилен по отношение на експлоатация и поддръжка в течение на времето.

 

 

Обхватен и непрекъснат поток от данни


Проектиран да работи самостоятелно или заедно с други сензори като част от управлявана от Sentinel или ANOMS услуга, модулът EMU може да записва и поток от данни през мрежови рутер или Wi-Fi. Висококачественото и прецизно измерване с EMU осигурява надеждно регистриране на данни за гарантиране на съответствие със законовите разпоредби. Възможността за автомониторинг и автоматично рестартиране увеличават коефициента на непрекъсната експлоатация и допълнително гарантира достоверност на данните винаги, когато са необходими.

 

 

Основни функции и аксесоари на модула за мониторинг на околната среда:


  •  - Устройството за мониторинг на шум, атмосферни влияния, вибрации и свръхналягане при взривна ударна вълна в един модул осигурява лесна употреба и икономия на средства;

  •  - Напълно интегрирано решение, съчетаващо измерване, дистанционна комуникация, мониторинг на системата и захранване с лесна комплектация, настройка, експлоатация и поддръжка;

  •  - Незабавно пускане в експлоатация след монтаж;

  •  - Мрежово захранване, външен комплект батерии;

  •  - Възможност за непрекъсната работа на слънчева енергия;

  •  - Вградената резервна акумулаторна батерия поддържа работа през нощта, когато се захранва от слънчева енергия или докато се сменят външните батерии;

  •  - Стационарни или преносими конфигурации за монтаж на земята или върху пилон;

  •  - Предлага се само за измерване на шум или само на вибрации, както и като комбиниран уред.


Повече информация за Спектри ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: Спектри, EMS Brüel & Kjaer

Още от КИП и А