Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Новини

Унисист Инженеринг предлага инженерингови услуги, свързани с изменението на Закона за акцизите

31.07.2020 г.


На 21 юли 2020 г. влязоха в сила нови изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове. В тази връзка, фирма Унисист Инженеринг предлага предпроектно проучване, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на обектите на освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) в съответствие с Наредба № H-1 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, издадена на 22 януари 2014 г. и всички нейни изменения. Вижте какво още научи Инженер.bg за новите разпоредби и какво споделиха от водещата българска производствена компания във връзка с тях.В Наредба № H-1 са установени специфичните изисквания към средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, както и предаването на данни от тях към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“ и контрола, осъществяван от митническите органи върху тези измервателни средства. От 12 юни 2020 г. е в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г., която до голяма степен касае точките за контрол в обектите на освободените от акциз крайни потребители по чл. 24, (бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) ал. 2, т. 4 от ЗАДС, код по КН (комбинирана номенклатура) 2710 12 до 2710 20.


 

Фирма Унисист Инженеринг е създадена през 1996 год. и през последните години е проектирала, доставила, внедрила или съдействала за изграждане на системата за контрол на акцизни стоки и интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол (ИКУНК) в над 70 данъчни склада. Компанията е специализирана в разработката на измервателни системи и производството на уреди и системи за автоматизация, основани на съвременна елементна база и използването на модерни технологии.

 

 

„През изминалите години се утвърдихме като желан партньор на големите промишлени предприятия в България, сред които Булгартрансгаз, АЕЦ Козлодуй, Лукойл Нефтохим, Лукойл България, Топлофикация, Агрополихим, Проучване и добив на нефт и газ, Ситигаз България, Технотерм инженеринг, Енемона Екогаз, Метан, Си Ен Джи Екогаз, КПГ Инвест, Каварна газ и други дружества. Стремим се да бъдем полезни в предлагането на системи за контрол на измервателни уреди (СКИУ) изцяло в съответствие със Закона за акцизите и данъчните складове, изм. и доп. в бр. 65 от 21 юли 2020 г. и „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки“, споделиха в заключение от Унисист Инженеринг.

 

Повече информация за Унисист Инженеринг, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


 

Източник на снимковия материал: Унисист Инженеринг

Още от КИП и А