Форум DIGITAL INDUSTRY 2020 по време на МachTech на 10 юни – Регистрирайте се сега!

Продукти

Електромагнитен разходомер FSM4000

Фирма АС-ДС представя  електромагнитния разходомер FSM4000 на АВВ, предназначен за измерване дебита на флуиди с ниска електропроводимост. FSM4000 e универсално решение за измерване на дебит, както за конвенционални, така и за специфични приложения. Той е разработен специално за приложение в хранително-вкусовата, целулозно-хартиената и минната промишлености за измерване дебита на пулп, каша, утайки и други флуиди с високо съдържание на твърди частици. На българския пазар продуктът се предлага от фирма АС-ДС, партньор на ABB Product Automation за България.FSM4000 позволява дистанционен мониторинг и контрол. Предназначен е за измерване разхода на флуиди с минимална електропроводимост 20 µS/cm (опционално с усилвател 5/0,5 µS/cm).Измерването се осъществява на основата на променливо-токова технология, която генерира 10 пъти по-висока честота на магнитното поле, в сравнение с постоянно-токовата технология. В комбинация със специалните цифрови филтри, тази висока честота гарантира по-малко влияние на смущенията от технологичен шум, предизвикани от твърдите частици в потока.

 

FSM4000 дава възможност за бърз монтаж и интуитивно въвеждане на параметрите чрез функцията Easy Set-Up. Уредът позволява извършване на широка гама функционални тестове и симулационни процедури, гарантиращи оптималната му експлоатация.Модулното изпълнение на разходомерите FSM400 осигурява гъвкаво свързване към технологичния процес. Универсалният трансмитер може да бъде монтиран към всеки сензор от продуктовата серия. Този подход спестява средства, като в същото време осигурява по-добра производителност. Трансмитерът на FSM4000 се сменя лесно и бързо, благодарение на FRAM-технологията, без да е необходима повторна конфигурация.


Комбинацията от високочестотно магнитно поле, създадено от променливо-токовата технологията, и цифров сигнален процесор от последно поколение DSP, осигурява надеждно и стабилно управление на флуидни покоци с променлив дебит, за което се изисква функционално бързодействие.


Разходомерът FSM4000 поддържа, също така, вградени разширени функции за диагностика и мониторинг. Уредът анализира и сигнализира при отклонения извън зададени гранични стойности на измервания разход. Разполага с електронен блок, в който се архивират както информацията за следената величина, така и данни за експлоатационното състояние на самия прибор.


Поддържа широки комуникационни възможности, включително: Hart protocol, Profibus PA и Foundation Fieldbus. Адресите на шините могат да се задават посредством групови превключватели (DIP switches), дори и без електрическо захранване. FSM4000 разполага със свободно програмируем токов изход (активен) и импулсен изход (активен/пасивен).


Технически характеристики на разходомерите  FSM4000:


Трансмитер S4

 - Точност:  0,5% от измерената стойност в комбинация с датчици SE21/SE41F;

 - Универсален: съвместим с всички сензори от продуктовата серия;

 - Температура на околната среда: от -25 °C до +60 °C;

 - Степен на защита IP67;

 - Свободно конфигурируеми контактни входове и изходи;

 - Токов изход, в съответствие със стандарта Namur NE43;

 - Импулсен изход (активен/пасивен);

 - Захранване: от 100 до  230 V AC, 50/60 Hz; 24 V AC/DC.

 

Сензори за дебит

Сензор SE41F

 - Изпълнение с фланци за диаметри от 3 до 1000 mm по DIN или ASME;

 - Стандартизирана монтажна дължина, DVGW-ISO 4064 къса или ISO 13359, VDE/VDI 2641;

 - Температура на флуида: от -25 °C до 130 °C/180 °C;

 - Степен на защита: IP67/68;

 - Температура на околната среда: от -25 °C до 60 °C;

 - Покритие: тефлонови полимери PFA, PTFE, твърда гума, мека гума, керамичен карбид и др.


Сензор SE21

 - Изпълнение от неръждаема стомана;

 - Монтажни изпълнения за диаметри от 1 до 100 mm: присъединителни междуфланцеви, резбови, хигиенни и др. връзки;

 - Степен на защита: IP67/68;

 - Температура на флуида: от -25 °C до 130 °C;

 - Температура на околната среда: от -25 °C до 60 °C;

 - Покритие: тефлонови полимери PFA, PЕЕК, Torlon;

 - Хигиенно изпълнение: сертификати съгласно FDA, 3A, EHEDG.

 

За контакти:

Фирма: АС-ДС ООД

Адрес: 5800 Плевен, бул. Русе №19, ет. 2

Телефон:  064/802 350; 064/807 675

Е-mail:  office.pl@acdc-bg.com

Още от КИП и А