Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Продукти

Разходомер/коректор за природен газ CF401 на Унисист Инженеринг

Утвърдената българска фирма Унисист Инженеринг разработи модерно PTZ коригиращо устройство за обем CF401, предназначено за корекция на разхода на природен газ по температура, налягане и състав на газа. „Освен усилията, които положихме при конструирането на уреда, за да гарантираме неговата ефективност, специално внимание обърнахме и на възможностите му за работа във взривоопасни условия”, информираха за Инженер.bg от инженеринговата компания, специализирана в разработката и производството на уреди и системи за автоматизация.

 


„Разходомерът за природен газ CF401 осигурява експлозивна защита за II група, категория 2 – маркировка Ex ІІ 2 G Еx ia IIВ Т4 Gb, и притежава сертификат за съответствие с изискванията на Директива 94/9/ЕС №МР12ATEX0094Х“, допълниха от дружеството.

 

„Ролята на CF401 е да отчита моментните стойности на измерваните входни величини и съответния разход на газ. Дава информация за тоталния коригиран и некоригиран обем и тоталната енергия. Сигнализира и при възникването на алармени ситуации”, коментираха от Унисист Инженеринг.

 

Входните величини – температура и налягане, се измерват посредством аналогови входни канали. „Входният канал за измерване на температурата е изпълнен като вход за директно свързване на съпротивителен термометър Pt1000. Входният канал за измерване на налягане е за унифициран напреженов сигнал 1-5 V”, разказаха специалистите от Унисист Инженеринг. Измерването на налягането се реализира посредством датчик, захранван с напрежение 6 V.

 

„Предвидена е възможност налягането да не се измерва, а да се задава като константа“, поясниха от Унисист Инженеринг. „Подобно решение е подходящо, когато не се наблюдава съществено изменение на налягането“, допълниха от фирмата.

 

Приборът има и един дискретен вход, който е с вътрешно захранване и служи за свързване на изход от типа „сух контакт“ с максимално работно напрежение 4 V и максимален ток 5 μA.

 

Измервателните обхвати на PTZ коригиращото устройство за обем CF401 са:

 - Измервателен обхват на температурата: от – 30 ºС до + 50 ºС;

 - Измервателен обхват на налягането – определя се при конфигурирането на устройството;

 - Максимална стойност на моментния некоригиран разход: 999 999 m3/h;

 - Максимална стойност на моментния коригиран разход: 999 999 nm3/h;

 - Максимална стойност на моментния енергиен разход: 999 999 в дименсията, избрана при конфигурирането;

 - Максимална стойност на електронните броячи: 99 999 999.999 m3.

 

Габаритните размери на разходомера/коректор за природен газ CF401 са 100x130x57 mm. Той е с тегло 2 kg и степен на защита IP 65. „Конфигурирането на уреда се реализира посредством сериен интерфейс, като се задават стойностите на необходимите параметри за изчисляване на разхода”, заявиха в заключение от Унисист Инженеринг.

 

Повече информация за Унисист Инженеринг, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


За контакти:

Фирма: Унисист Инженеринг ЕООД

Адрес: София, п.к. 1582, ж.к. Дружба, бул. „Цветан Лазаров” 144

Телефон: 02/886 05 62, 02/975 12 36    

E-mail: office@unisyst.bg

Още от КИП и А