Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Пазарни акценти / Прегледи

Два проекта в Асарел Медет отличени в категория Зелена инвестиция на годината

Първият от наградените проекти включва производство на катодна мед с най-високата степен на чистота от 99, 999 % чрез нова инсталация за екстракция и електролиза на мед. Вторият проект включва изграждането на нова циклично-поточна технология за транспорт на откривка от рудник „Асарел" до Западно насипище с капацитет 5000 т/час. Проектите, реализирани в Асарел Медет АД получиха наградата "Инвеститор на Годината 2011" от Българска Агенция за Инвестиции.
Единствената в страната инсталация за екстракция и електролиза за производство на катодна мед с най-високата степен на чистота от 99, 999 % бе официално открита на 31 май 2011 в най-голямата българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди Асарел-Медет АД. В проекта са инвестирани около 40 млн. лева. Съоръжението има годишен капацитет за производството на 1500 тона катодна мед.
Размерът на инвестициията в новата циклично-поточна технология за транспорт на откривка от рудник „Асарел" до Западно насипище с капацитет 5000 т/час е над 100 млн. лв. Съоръжението включва: полумобилен трошачен корпус, пет гумено-лентови транспортьора, насипообразувател и разтоварна количка, електроразпределителна система и система за автоматизирано управление.
Намаляването на броя на работещите автосамосвали оказва значително благоприятното влияние върху околната среда, като се намаляват вредните емисии от изгорели газове от рудничните автомобили с 40,9%, заявяват от Асарел Медет АД.

Източник на снимковия материал: Официален сайт на Асарел Медет АД

Още от КИП и А