Форум DIGITAL INDUSTRY 2020 по време на МachTech на 10 юни – Регистрирайте се сега!

Пазарни акценти / Прегледи

Още осем индустриални приложения от Мега Инженеринг, с които ще оптимизирате работните си процеси. Част II

16.07.2019 г.

In Macedonian

Като водеща компания в проектирането, изработването и внедряването на системи и средства за автоматизация на технологични процеси, Мега Инженеринг ООД продължава с представянето на различни индустриални приложения. Този път обаче, фокусът е малко по-различен и решенията, за които ще разкажем с любезното сътрудничество на екипа на дружеството, обхващат дейности, не толкова тясно обвързани с производството. Е, любопитни ли сте вече? Какво разказаха от компанията за Инженер.bg ще разберете в следващите редове. Приятно четене!


 

В предишния материал обърнахме внимание на различни производствени области от индустрията, например млекопреработвателна промишленост, зърнообработка, тютюнева промишленост и др.


ТУК можете да видите целия материал, ако сте го пропуснали.

 

Компанията има и решения, които да подпомагат процесите и в по-различни направления. Аспекти като енергийна ефективност и отчетност, управление на процесите в оранжерии, ПСОВ и помпени станции, както и мното други, също могат да бъдат оптимизирани в голяма степен от специалистите на Мега Инженеринг чрез подходящо техническо решение. Ето и повече подробности как може да се случи това:

 

Управление на оранжерии

 

При управлението на оранжерии от Мега Инженеринг могат да предложат автоматизация на проветрители в зависимост от параметрите:

 

 - Влага;

 - Температура;

 - Скорост на вятъра;

 - Интезитет на светлината;

 

„Други интересни решения са внедряване на устройства за определяне на залез и изгрев в зависимост от географските координати на оранжерията и календарната дата, както и създаване на процес „Мъглуване” – впръскване на влага под формата на дребни капчици през дюзи“, разясниха от българската компания.


 

ПСОВ и помпени станции

 

Контролът на процесите в пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) и управлението на помпени станции покрива дейности като:


 - Аериране;

 - Смесване на киселини и основи;

 - Нормализация и коагулация;

 - Утаяване и рециркулация на чиста вода;

 - Пресоване на твърдите отпадъци;

 - Регулиране на обемен разход, дозиране, контрол на pH и концентрация;

 - Мониторинг чрез SCADA.


 

Химически процеси

 

При управлението и контрола на химически процеси има възможност да се направи визуализация на мнемосхема чрез HMI и SCADA. В тези случаи особено важно е да се следи:

 

 - Регулирането на разхода, дозирането на реагенти, контролираното подаване на вода за охлаждане, в зависимости температурата при химическия процес;

 - Транспортът на вода, пара и реагенти в тръбопреносната мрежа;

 - Управленията на автоматични задвижки, клапи и вентили;

 - Нивотото на pH, температура, концентрация и налягане, дозиране.


 

Физични процеси

 

Относно различни типове физични процеси, могат да бъдат разработени процедури за:

 

 - Регулиране на масов поток. Следене на температура и налягане на кислорода;

 - Резерв на течен кислород;

 - Анализ на газ;

 - Партидност;

 - Архив;


 

Добив и преработка на руда

 

Ефективно управление в добива на цветни метали може да се извършва при:

 

 - Очистка;

 - Сорбция;

 - Органика и екстракция;

 - Електролиза;

 - Регулиране на потоци;

 - Регулиране на концентрация, киселиност (pH) на потока;

 - Контрол по ниво на налягането и температурата;

 - Мониторинг чрез SCADA.


 

Бетонови възли

 

Автоматизацията на бетонови възли може да олхваща:

 

 - Управлението на транспортни ленти;

 - Смесването на строителни смески;

 - Дозирането на химически добавки – втвърдители и пластификатори.

 - Визуализация, мнемо схеми, операторски панел;

 - Архив на направените дозировки по партиди.

 - Мониторинг чрез SCADA.


 

Отопление, вентилация и климатизация

 

При ОВК инсталациите, решенията, които могат да внедрят от Мега Инженеринг, са свързани с процесите по:

 

 - Управление на овлажняване;

 - Управление на пелетен котел;

 - Вентилация, рекуперация и нагряване;

 - Мониторинг на толинно и енергийно потребление в енергопреносната абонатна мрежа;

 - Контрол на температурата;

 - Мониторинг чрез HMI и SCADA.


 

Енергийна ефективност и отчетност

 

Тук предложенията на компанията са свързани с механизми за улесняване при:

 

 - Отчитане на електроенергия и консумация на газ за системи за Енергийна ефективност (ЕЕ);

 - Отчитане на дневно, нощно и върхово ел. потребление по цехове и консуматори;

 - Баланс на активна и реактивна енергия с ККУ;

 - Системи за очитане на мощности за енергийна ефективност;

 - Мрежови анализатори, мерители и броячи на електроенергия в обща информационна мрежа на предприятието;

 - Участие в интегрирани информационни системи на Агенция Митници и Енергийна eфективност;

 - Изграждане на комуникационна инфраструктура.


 

Повече информация за Мега Инженеринг ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Мега Инженеринг, pixabay.com 

Още от КИП и А