Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Пазарни акценти / Прегледи

Ка Матик: „През 2020 г. Metal Work ще съсредоточи разработките си върху продукти за пречистване на компресиран въздух“

06.04.2020 г.

        


След като наскоро пусна на пазара редица иновативни продукти, италианската компания Metal Work, която е специализирана в проектирането, производството и дистрибуцията на компоненти за индустриална автоматизация, реши през 2020 г. да обърне специално внимание на ключовите в автоматизацията на пневматичните системи устройства за очистване на въздуха. „Компресираният въздух е енергиен източник, който намира широко приложение, главно заради удобното му и лесно използване. Той е чист, безопасен, надежден и лесен за транспортиране енергиен източник. Но преди да бъде използван по предназначение, въздухът трябва да претърпи подходяща обработка. Бихме искали да запознаем потребителите защо е толкова важно компресираният въздух да е чист и без примеси, както и какви са утвърдените и нови продукти в тази област от портфолиото на Metal Work“, коментираха за Инженер.bg от фирма Ка Матик, която предлага изделията на Metal Work на българския пазар.Защо обработката на сгъстения въздух е толкова важна?


Например на входа на всяка машина или инсталация е препоръчително да има пневматичен превключвател, известен обикновено като V3V. Той позволява при необходимост ръчно или електрическо прекъсване на въздушния поток, подаван от компресора, както и изпускане на въздуха от низходящата пневматична верига.


Друг основен елемент е филтриращото устройство, което пречиства постъпващия въздух, тъй като при навлизането му от мрежата е възможно той да съдържа твърди частици, които биха могли да повредят уплътненията на пневматичните компоненти или да запушат вътрешните микроканали на различни елементи. Това налага наличието на филтрираща система нагоре по веригата. Добре проектираните филтри могат да отделят кондензата в сгъстения въздух, като го насочат към изпускателен вентил. Важно е също да се намали нивото на влажност в сгъстения въздух, тъй като водата има склонност да окислява металните повърхности и при ниски температури се превръща в лед, който запушва каналите. Изсушаването на въздуха се реализира в сушилни инсталации. И накрая, въздушният поток от компресора често съдържа индустриални масла, които могат да премахнат инертните смазочни материали, намиращи се в пневматичните компоненти, а в някои случаи водят и до издуване на уплътненията. В тези случаи е необходимо използването на пречиствателно устройство с коалесциращ филтър.


Друг стандартен елемент при обработката на въздуха е регулаторът на налягането. На практика налягането в пневмопровода е склонно да се колебае като функция от коефициентите на едновременност и натоварване. Когато един компресор подава въздух към няколко товара едновременно, налягането при всеки от тях може да се понижи. Обратното, когато някои машини и инсталации са изключени, мрежовото налягане се повишава. За да се поддържа сравнително постоянно налягане в различните сценарии на използване (което означава постоянни сили върху механичните части), е необходим регулатор на налягането, който да поддържа постоянно налягане надолу по веригата, независимо от измененията нагоре.


Необходим е и регулатор за по-ниските стойности на налягането в точките, където зададеното обичайно налягане (приблизително 6.3 bar) е твърде високо. Използването му води до намалено енергопотребление чрез понижаване на налягането до желаното ниво. В тези случаи регулаторът действа като цялостен економайзер.


Но какво би се случило, ако в началото на деня, когато всички задвижващи устройства са празни, се подаде въздух с налягане 6.3 bar към цялата машина? Вероятно много от задвижващите устройства биха направили първия си цикъл с твърде висока скорост, рискувайки да повредят механичните части, които задвижват. Това налага използването на софт стартер, който да подаде въздух към изпълнителните механизми с налягане, подходящо за стартовата фаза, което постепенно да се увеличава, докато стигне работната си стойност.


Последният важен елемент в устройствата за подготовка на въздуха е устройството за смазване, което подава малки количества смазка надолу по веригата, които са съобразени с пневматичните устройства. Този елемент не винаги се използва, отчасти защото качествените задвижващи механизми съдържат специална грес за конкретни приложения, а смазката има свойството да я премахва. По тази причина, когато е налице устройство за смазване, то трябва да работи при вътрешно съгласуване на процесите.


Какви са решенията на Metal Work в областта?


„Устройствата, които компанията Metal Work е разработила през годините, формират широк спектър, като решенията са толкова иновативни, че са задали стандарта в тази област и дори има различни опити да бъдат копирани“, коментират от Ка Матик.


В следващия материал ще Ви запознаем с продуктовото портфолио от устройства за обработка на компресиран въздух на Metal Work.


Повече информация за Ка Матик ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Ка Матик, MetalWork

Още от КИП и А