Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Пазарни акценти / Прегледи

Стам Лтд: Хоризонтални елеваторни системи на Kardex Remstar – ефективно и рентабилно решение за складиране

30.07.2019 г.Хоризонталните елеваторни системи Horizontal Carousel на Kardex Remstar се използват навсякъде, където складирането и достъпът до стоките трябва да се осъществява по бърз, надежден и икономически ефективен начин. Независимо дали става въпрос за производствени условия или дистрибуция, приложения с висок коефициент за бърз достъп или пък за достъп до стоки с нормална и бавна скорост на движение, тези системи дават възможност за максимално използване на съществуващата дължина на помещението. „Бързодействието, високата производителност и кратките срокове за доставка на исканите стоки – това са само някои от нещата, които дистрибуторските центрове изискват от модерната и ефективна логистика за складиране. Автоматичните хоризонтални елеватори на Kardex Remstar могат да бъдат гъвкаво адаптирани, за да се справят с всички тези задачи и да позволят оптимална обработка на поръчките“, коментираха за Инженер.bg от фирма Стам Лтд, официален представител за България и Сърбия на водещия доставчик на автоматизирани решения за съхранение и складиране Kardex Remstar.

 

 

Хоризонталният елеватор е система от транспортни касети или тави, които се движат по овална лента и при поискване доставят желаната стока директно до оператора. Транспортните касети са предвидени за различно натоварване, като отделните контейнери могат да се поставят на разстояние до 3.8 cm един от друг, което увеличава полезната използваема площ на системата. Налични са различни по вид стелажи с цел оптимизиране на пространството и улесняване работата на елеваторната система. Хоризонталните елеваторни системи Horizontal Carousel спестяват между 40% и 60% складова площ, като гарантират бърза възвръщаемост на инвестицията. Те са приложими в помещения с ограничена височина, намаляват с до 15% пътя на оператора и опростяват достъпа до складираните стоки.

 

„Модулната стелажна и транспортна концепция на Kardex Remstar осигурява удобство, повишена стабилност и максимална безопасност. Малкото разстояние от 38 mm между контейнерите и удвоеният брой рафтове е формулата за повишена гъвкавост и максимално оползотворяване на складовото пространство“, поясниха от Стам Лтд. При определено разстояние между рафтовете и използване на стандартни касети, потребителите могат да организират склада си с няколко допълнителни нива.

 

При хоризонталните елеваторни системи се организират няколко станции за по-голяма ефективност на достъпа до желаните стоки. В зависимост от размерите и концепцията на станцията са възможни няколко различни схеми:

 

 

Двусекционна станция

 

L-образната двусекционна станция с места за достъп, разположени под прав ъгъл едно спрямо друго, се използват в помещения с височина до 3 m. Тя може лесно да бъде управлявана само от един оператор, като съкращава пътя му в сравнение с използването на I-образна форма на елеваторната система. Това улеснява обработката на стоките и икономисва време.


Три- или четирисекционна станция


Този тип станции са препоръчителни при използване в широк диапазон от приложения, при които се изисква чест достъп до складираните стоки. Обикновено се използва L-образна схема. Като алтернатива могат да се използват U-образна или I-образна (б.ред. при машини с еднаква дължина) схема. Това дава възможност на няколко оператора за достъп до стоките.

 

Станции на няколко нива


По-сложните схеми на станциите с няколко нива отговарят на изискванията на различни стратегии за движение на материалите и стоките. Този тип станции – в случая два или три хоризонтални елеватора с височина 2.5 m, разположени един над друг - позволяват складиране и достъп до стоки на различни нива. Всяко ниво работи самостоятелно, като отделните места за достъп и вземане са разположени на съответното ниво. За осигуряване на непрекъснат поток от материали между различните нива може да се използва конвейерна система. Станциите на няколко нива могат да се използват в помещения с височина до 9 m.


Височинните станции позволяват оптимално използване на височината на склада до 4.5 m. Подемната платформа повдига оператора до ергономична за вземане на необходимата стока височина.


Различните възможности за организация на складовото пространство с хоризонталните елеваторни системи на Kardex Remstar са практически неограничени.


Какви са техните предимства?


Спестяват време: използването на принципа „Goods to person” (б.ред. стоката до човека) елиминира времето за търсене на желания продукт и не допуска човешки грешки.


Спестяват пространство:


  •  - Повишена товароносимост: в хоризонталната елеваторна система могат да се съхраняват стоки и материали с малки и средни размери с общо тегло до 54 t. Товароносимостта се избира в зависимост от начина на използване;


  •  - Адаптивни размери: мащабируеми габарити спрямо размерите на конкретно складово пространство.


Висока прецизност: оптичните дисплеи върху машината и на мястото за достъп предоставят цялата необходима информация.


Подобрена точност от над 99% на подбор и доставка на артикулите: предотвратява появата на грешки и неправилно изпълнение на складовите искания.


Гъвкавост на съхранение: капацитет за съхранение на стоки и материали с общо тегло до 54 t.


Безопасна експлоатация: всички хоризонтални елеваторни системи за обезопасени със защитни прегради от всички страни, които предотвратяват неоторизиран достъп. Местата за вземане на стоките и материалите са оборудвани с автоматични плъзгащи се прегради.


Повече информация за Стам Лтд ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Стам Лтд, Kardex Remstar

Още от КИП и А