Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Пазарни акценти / Прегледи

Тита-Консулт: Сканиращо устройство за проверка на багаж Kylin Ti на Nuctech издържа стандартния тест на ЕСАС

13.09.2019 г.

 

През декември 2018 г. Европейската конференция за гражданска авиация (ECAC) обяви на официалния си уебсайт, че Kylin Ti на Nuctech – компютърно-томографско (КТ) устройство за проверка на багаж, е преминало стандартния тест EDSCB C3 за откриване на експлозиви в кабинен багаж. Това е тест за автоматично откриване на експлозиви в ръчния багаж на пасажерите. „Като важни технически стандарти за тестване в глобалната инспекция на сигурността на гражданската авиация, техническите стандарти на ЕСАС се ползват с голяма репутация и доверие. Те с основание служат като критерии в този сектор“, коментираха за Инженер.bg от фирма Тита-Консулт, която предлага продуктите на Nuctech в България.„Nuctech е китайска компания с международен авторитет, която разработва авангардни технологии на базата на ориентирано към иновациите развитие. Като интегрира изкуствен интелект, големи бази данни и облачни изчисления в технологиите и продуктите си за инспекция на сигурността, Nuctech е създала редица продуктови гами на световно равнище за проверка на авиационната безопасност“, допълниха от Тита-Консулт. Освен това Nuctech е активен участник при сертифицирането на различни технологии за инспекция на сигурността на гражданската авиация.Kylin Ti е сканиращо устройство за ръчен багаж, което използва мултиенергиен спирален компютърен томограф (КТ), за да получи стерео изображения с висока резолюция. То съчетава алгоритми за дълбоко обучение, за да идентифицира по интелигентен метод наличието на взривни вещества и други забранени предмети. „Този продукт е подходящ за летища, важни събития, големи спортни мероприятия и други места с високи изисквания към контрола на достъпа и към сигурността“, коментираха от Тита-Консулт. EDSCB C3 е най-високият стандарт, който ECAC има по отношение на технологиите за проверка на ръчния багаж, като за всяко устройство е от съществено значение да премине този тест, преди да излезе на пазара за устройства за проверка на сигурността в гражданското въздухоплаване. „Преминаването на стандартните тестове показва, че Nuctech притежава водещи за този бранш технологии за сканиране на ръчен багаж“, допълниха експертите от Тита-Консулт.Към момента Nuctech е единствената китайска компания, която е преминала стандартните тестове на ECAC. „Общо 14 устройства, изработени от Nuctech, са преминали 20 стандартни теста на ECAC, включително оборудване за инспекция на сигурността, рентгеново устройство за проверка, скенер за цяло тяло с милиметрови вълни, скенер за проверка с раманова спектроскопия, детектор за наличие на следи от взривни вещества и др., обхващащи почти всички продуктови гами от устройства за инспекция на сигурността в авиацията“, заявиха в заключение от Тита-Консулт.


Повече информация за Тита-Консулт ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Тита-Консулт ООД, Nuctech

Още от КИП и А