Форум DIGITAL INDUSTRY 2020 по време на МachTech на 10 април – Регистрирайте се сега!

Статии

През 2016 г. ще се проведе 8-та международна конференция Булаква

15.02.2016 г.

Българска асоциация по водите (БАВ) ще организира за осми път международната конференция Булаква. Целта на организаторите е да се акцентира върху приоритетите, перспективите и изискванията, които се поставят пред отрасъл ВиК за по-ефективна работа на всички заинтересовани страни. „С оглед покриване на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) в областта на околната среда, които предстоят да бъдат реализирани, се изисква мобилизиране на всички звена в сектора“, споделят от БАВ.През 2016 г. форумът ще се проведе успоредно с изложението Вода София, в Интер Експо Център. Тематично ще обхване няколко основни направления:


 - Иновативни технологии, материали и съоръжения;
 - Енергийна ефективност в сектора;
 - Съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки;
 - Икономично използване на водните ресурси – повторно използване, поливни системи и др.;
 - ИКТ решения – GIS, SCADA, ERP (за управление на бизнеса), системи за фактуриране;
 - Научно-изследователски разработки.

 

 

„Главната цел на конференцията е да представи на участниците добри практики и идеи от сектора. Възможностите, които се предоставят за внедряване на иновативни технологии, материали и съоръжения, изискват детайлно запознаване на участниците, относно оперативните програми и реформите в отрасъл ВиК“, заявиха в заключение от БАВ.Очаквайте още новини по темата.


Източник на снимковия материал: БАВ

Още от MachTech 2020