Форум DIGITAL INDUSTRY 2020 по време на МachTech на 10 април – Регистрирайте се сега!

Статии

Посетете специализираните изложения и конференции EE и ВЕ и Smart Cities 2018 от 27 до 29 март в ИЕЦ – София

12.02.2018 г.

Иновации и решения за един по-добър свят и екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия, община и дом това са водещите теми на тазгодишното, 14-то поред издание на специализираната изложба и конференция за Югоизточна Европа  Eнергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ и ВЕ). Паралелно с ЕЕ и ВЕ ще се състои и 6-ото издание на изложението Smart Cities. Двете събития ще се проведат от 27 до 29 март в Интер Ескпо Център – София, а организатор е Виа Експо.


 

„EE и ВЕ и Smart Cities са сред водещите събития в България и Югоизточна Европа, които представят напредъка в областите на възобновяемата енергия и енергийноефективните технологии, насърчават трансфера и прилагането на интелигентни системи и иновации в сградите и градската среда“, коментираха за Инженер.bg домакините. „Двете изложения и съпътстващите ги конференции предоставят платформа за контакт между представители на общини и релевантни държавни институции, мениджъри и специалисти от индустриалния, търговския и публичния сектор“, допълниха още те.Специализираната изложба EE и ВЕ насочва вниманието към продукти и технологии, спомагащи за повишаване на енергийната ефективност. Основни направления в нея са: когенерация; енергийно ефективни технологии и оборудване в различни браншове на индустрията; пасивни къщи; системи за енергиен мениджмънт; енергийно ефективни системи за отопление, охлаждане и вентилация; термопомпи; е-мобилност: електрически автомобили и велосипеди, зарядни системи и батерии, хибридни превозни средства; енергийно ефективно строителство; възобновяема енергия и системи; био-, слънчева, вятърна и геотермална енергия, енергия от отпадъци.


Изложението се допълва от конференция, която през 2018 г. насочва вниманието към проекта CryoHub и начините за криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване. Организаторите са предвидили и два уъркшопа. Единят от тях е посветен на предизвикателствата на новите енергийни технологии, а другият на Euroheat & Power Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия.


Изложението Smart Cities е мястото, което дава поле за изява на компаниите, предлагащи интерактивни и достъпни информационни системи за транспорт, сгради, образование, здравни услуги и др. Заложените дискусионни теми за тази година са свързани с интелигентно административно управление; интелигентни решения за енергийна ефективност; електронно здравеопазване и ИКТ технологии; интелигентна мобилност и транспорт.


Източник на снимковия материал: Виа Експо 

Още от MachTech 2020