Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Статии

Save the planet 2019 ще разкрие успешните техники за управление на отпадъците и рециклирането

28.01.2019 г.

Save the planet е форум, който разглежда управлението на отпадъците и рециклирането. Той ще се проведе от 16 до 18 април в зала № 5 в Интер Експо Център, заедно с тематично свързаните изложения Smart Cities – за интелигентно управление на градската среда, и EE & BE – за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Официален организатор на събитията е Виа Експо. Новите технологии могат да бъдат от съществено значение за справяне със замърсяването на околната среда. Приоритет на Европейския съюз (ЕС) към момента е кръговата икономика и като част от тази общност България има задачата да изпълни всички поставени цели. Част от плановете на ЕС до 2030 г. включват 50% по малко хранителни отпадъци и рециклиране на 100% от пластмасовите опаковки.


 

Save the planet е важна инициатива в Югоизточна Европа с b2b насоченост,която предоставя възможност за запознаване със съвременните тенденции при третиране на отпадъци, ефективност при използване на ресурси и рециклиране. Изложението осигурява място за среща на бизнеса, експерти и институции и обмяна на ценен опит и добри практики в различните сектори от тази сфера. Потенциалът за икономически ползи чрез обработка на отпадъците и прилагане на работещи и устойчиви алтернативи е голям и събития от този род позволяват целенасочени действия относно неговото усвояване. Акцентът на изложението е към ресурсната ефективност и рентабилни решения за оползотворяването на отпадни продукти.


Източник на снимковия материал: freepik.com

Още от MachTech 2021