Безплатна регистрация за втората балканска конференция за 3D принтиране - Additive days 2020, 20 - 23 февруари, Sofia Tech Park!

Анализи / Техн. решения

Технологията „Пресяване” в преработката на инертни материали

Инж. Гюро Кралев, управител на Пауерскрийн-България, пред Инженер.bg

 

Технологичния процес в преработката на инертни материали може да се раздели на трошене и пресяване. Пресяването, наричано още фракциониране, може да се раздели на „сухо пресяване“ и „пресяване с миене“. Използването на мобилни пресевни машини „пренастройва“ стари технологични режими и опростява производството на различни фракции, без  необходимост от влагането на значителни допълнителни средства. На пазара в сектора се забелязва повишен интерес към изграждане на стационарни трошачно-пресевни инсталации, още повече в случаите на финансиране със средства по Европрограми, в които към оборудването се поставят редица изисквания.

Пресяването, или фракционирането, е втората фаза на технологичния процес по преработката (след трошенето). Пресяването в смисъл на скалпиране, отделяне на замърсявания, може да предхожда стадиите на трошене, но то не е предмет на настоящата статия.   

 

Сухо пресяване

Пресяването на сухо е най-често използваната технология в преработката на инертни материали във фазата след трошенето. Използването на мобилни трошачки обуславя и последващата употреба на мобилни пресевни машини, съобразени с технологичните параметри на предхождащата трошачна инсталация. В зависимост от броя на желаните крайни фракции в една технологична линия, обикновено след трошачните машини се използват една или две мобилни пресевни машини. Сред ползите от използването на мобилни трошачки са:

   -   Гъвкавост

Обикновено изградените в миналото стационарни трошачно-пресевни инсталации са били създадени за задоволяване на конкретни нужди в точно определен регион, т.е. те са били проектирани за производство на няколко основни вида фракции, най-често фракции за бетонови смеси, фракции с употреба в пътното строителство и много по-рядко за фракции за железопътно строителство. Поради това „пренастройката“ на една съществуваща технологична линия за преминаване от един вид производство в друг е съпътствано с много по-сложни технологични решения, които от друга страна са и доста капиталоемки. С използването на мобилни трошачни и пресевни машини въпросната „пренастройка“ на технологичния режим и производството на различни фракции е изключително опростено и не е съпроводено от значителни допълнителни средства.

   -   Висока производителност

С използването на трошачно-пресевни машини от ново поколение се постига значително по-висока производителност при подобна или по-ниска енергоемкост. Като цяло самото използване на по-съвременна техника ограничава значително престоите за технологична поддръжка и ремонт на инсталациите.

   -   Решаване на специфични казуси

Често на някакъв етап от експлоатацията на определени кариери се случва да възникне специфичен проблем, който не е в състояние да бъде разрешен със съществуващата трошачно-пресевна техника. Подобен пример е достигане до участък в находището с повишено съдържание на замърсен материал (доста по-замърсен от предвиденото за работа със съществуващата инсталация), чиято преработка изисква допълнителна технология. Например използването на скалпираща пресевна инсталация за изчистване на замърсяванията преди подаването на материала за претрошаване.

 

 

Пресяване с миене

Пресяването с миене най-често се използва в баластриерите за производство на пясък и филц. Използването на мобилни машини осигурява изброените вече предимства.  Затова обект на разглеждане в следващите редове са някои предимства, произтичащи от използването на по-модерни технологии:

   -   Съвременни миещи сита - с внедряването на съвременни модели сита значително се подобрява качеството на измиване на пясъка и филца, а понякога се спестява повторно миене;

   -   Хидро-класификатори - чрез съвременните модели се постига значително по-качествено отделяне на глината от пясъка в сравнение с конвенционалните обезводнители и чувствително по-ниски загуби на фин пясък.

   -   Хидро-циклони - значително по-рядко използвани у нас в преработката на пясък, днес хидро-циклоните заслужено се радват на все по-голям интерес, особено от реномираните производители, които държат на изключителното качество на крайния продукт. Хидро-циклоните понякога са и единствено възможното технологично решение при производството на микронизирани пясъци. Загубите на суровина при тази технология практически са сведени до нула.

 

 

   -   Обезводнителни сита - задължителен елемент при употребата на хидро-циклон се явяват високочестотните обезводнителни сита. Те осигуряват крайният продукт (пясък) да е с ниска влажност. Напоследък се използват и в комбинация с хидро-класификатор от клиенти, стремящи се да произвеждат краен продукт с гарантирано ниска влажност. Обезводнителните сита са все още „бели лястовици“ в технологичното оборудване на производителите на пясък, макар и нормативно да е заложена максимално допустима влажност на крайните пясъчни продукти. Когато ви се случи да шофирате зад товарен камион, от който тече вода, следва да знаете, че производителят си е „спестил“ част от инвестицията, а клиентът, който уж е платил за пясък е получил към пясъка и доста вода.

   -   Ножови машини - задължителен елемент при някои материали, в които филцът е съпроводен от компактна глина, която е трудно или невъзможно да се отдели само с миене на сито.

   -   Филтърни преси - системите за третиране на отпадни води при производството на инертни материали по технологията „пресяване с миене“ всъщност са един вид спомагателна дейност, която не променя качеството на произвеждания продукт, но се отличава с допълнителни ползи. Например се постига снижаване на разходите за вода около 5 – 6 пъти, поради рециклирането и. От друга страна не се налага изграждането на утайник за отпадна вода. Освен че се пестят средства от изграждане, поддържане и най-вече почистване на утайници, системите за третиране на отпадните води чрез флокуланти и филтърни преси щадят екологията (не се изграждат хвостохранилища), както и пестят вода. Наред с това отпадъчният продукт е в твърдо състояние и е лесен за депониране или повторно използване, например в керамичната или в други промишлености. Мнението ми е, че докато не станат задължителни, както е на много места в Европа, те ще продължават да са екзотика на пазара.

 

Източник на снимковия материал: личен архив на г-н Кралев

Още от Машини, мех. системи