Форум DIGITAL INDUSTRY 2020 по време на МachTech на 10 юни – Регистрирайте се сега!

Внедрявания

Дърводелска фабрика преминава от ръчно към автоматично смазване със системата Concept8 на Schaeffler

10.12.2019 г.


Решенията на Schaeffler са доказан метод за намаляване на разходите чрез поддръжка, базирана на текущото техническо състояние. Клиент на компанията е голяма фабрика за дървен материал, в която се бичат букови трупи на дъски. „Благодарение на решението, което предлага Schaeffler, е подобрена експлоатационната готовност на широколентова шлайфмашина, която е от критична важност за производствения процес. По този начин клиентът избягва престоите, намалени са изискванията за техническа поддръжка и е подобрена превенцията срещу злополуки“, информираха за Инженер.bg от Шефлер България.Каква е задачата?


Експлоатационната готовност на широколентовата шлайфмашина е от изключителна важност за осъществяването на крайната операция при производството на дъсчен дървен материал. В този процес преди се налагало многократно прекъсване поради преждевременна повреда на лагерите на опъващите и на контактните ролки, вследствие на влошено смазване. Важен фактор били изискванията за поддръжка на лентовата шлайфмашина. От съображения за безопасност машината трябвало да се смазва само в спряно състояние. Рестартирането ѝ обаче водело до термично прегряване на смазката, тъй като все още не бил извършван цикъл за правилното ѝ разпределяне. Това прегряване бързо водело до втвърдяване на греста, която съдържа сгъстител бентонит и съответно до преждевременна повреда на лагера.


Специфики на проекта


Гресите със сгъстител бентонит имат гранична стойност на работната температура от около 70 °С. В този конкретен случай указанията за поддръжка на производителя на машината предписват допълнително смазване на лагерите в спряно състояние на машината след 1200 работни часа с 40 g грес – количество, съответстващо на половината от първоначалното количество за смазване. Ако тази процедура се проведе съгласно инструкциите, ще доведе до смазване с количество грес, по-голямо от необходимото и съответно до термично претоварване на греста с бентонит. Това би влошило качеството на смазката и ще повреди лагера.


Смазването с по-голямо количество грес от необходимото води до повреда в лагера.

 

Какво е решението?


Schaeffler препоръчва преминаване от ръчно към автоматично смазване, както и използването на друга смазка. От този момент нататък дървообработващата компания започва да използва автоматичната система за смазване Concept8 на Schaeffler, която е напълнена с грес Arcanol Multitop, за да се осигури допълнително смазване в работен режим. “Arcanol Multitop е много по-подходяща за смазване на високоскоростните сферични ролкови лагери, отколкото греста, използвана преди, благодарение на полусинтетичното базово масло, сгъстителя литий и специалните присадки срещу задиране“, коментираха от Шефлер България. Системата за смазване Concept8 подава грес през равни интервали към сферичните ролкови лагери, за да осигури оптималното им допълнително смазване, като гарантира редовното обновяване на греста. По този начин ефективно се избягва ненужното повишаване на температурата, което може да влоши смазването и съответно да доведе до повреда на лагера.


Системата за смазване FAG Concept8 може да подава грес до към 8 точки.


Какви са предимствата за клиента?


Автоматичната система за смазване FAG Concept8 осигурява много по-добро и по-равномерно подаване на смазка към обтягащите и контактните ролки. Освен това по-подходящият вискозитет на базовото масло на смазката Arcanol Multitop намалява работната температура в лагерите и свежда до минимум риска от повреждане на лагера поради прегряване.


Това води до следните предимства за клиента:

 - По-добра експлоатационна готовност на широколентовата шлайфмашина;

 - Избягва се спирането на производството с дневни загуби от няколко хиляди евро;

 - Улеснена поддръжка и по-дълъг експлоатационен живот;

 - Подобрена безопасност в рискова работна среда чрез преминаване към автоматично смазване.


Повече информация за Шефлер България ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Шефлер България, Schaeffler

Още от Машини, мех. системи