Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Внедрявания

Индуматик: Дисперсна система за прахоподтискане Dustex на VSR е внедрена в склад за съхранение на варовик в Румъния

19.11.2018 г.

In Romanian


Прахът не само ни дразни, но е и много вреден за здравето. По тази причина повечето държави имат законови разпоредби, които изискват намаляване на праховите емисии. „Отдавна е известно, че водата е подходящо средство за намаляване на емисиите на прах. Използването на дъждовални системи води до навлажняване на материалите или до тяхното слепване. Целенасоченото прахоподтискане означава да се свърже колкото се може повече прах с минимално количество вода. Това е и основното предимство на инсталациите Dustex на утвърдената немска компания VSR Industrietechnik, коментираха за Инженер.bg от фирма Индуматик, партньор на VSR за България.Всяко движение или преместване на насипни материали води до образуването на прах. Генерираното количество прах зависи също така от условията на околната среда (температура, влажност и т.н.) и от специфичните производствени условия (скорост или височина на падане на материала), които трябва да бъдат взети под внимание. Проектирането на система за прахоподтискане с водна мъгла е нещо повече от просто поставяне на няколко дюзи някъде. „Немската компания VSR има десетилетен опит в решаването на подобни задачи, което е от съществено значение за ефективността на произведените от нея прахоподтискащи системи“, допълниха от българската фирма.


Праховите емисии могат да бъдат намалени с повече от 90%


Колко ефективно е свързването на прах с водните капки зависи от много фактори. „С инсталациите Dustex, които се проектират и инсталират от VSR, е гарантирано спазването на действащите нормативни разпоредби за праховите емисии. При реализацията на различни проекти, за които са извършени измервания, праховите емисии могат да бъдат намалени с повече от 90%. Границата от 10 mg/m3 надеждно може да бъде спазена далеч под максимума“, поясниха експертите от Индуматик.Дисперсните системи Dustex работят с вода и сгъстен въздух чрез използването на двукомпонентни дюзи. Те намират приложение основно, когато прахът е много фин или пък трябва да се избегне навлажняването на материала. При дисперсните системи Dustex се постига максимална площ на разпръснатата вода и улавяне на праха в точките на създаването му, както и връщането му обратно на конвейера.


Система на Dustex отстранява ефективно праха в завод в Румъния


В град Турчени в Румъния се намира склад за варовик, който е разделен на две части. Задачата, която е трябвало да бъде решена тук, е генерирането на прах върху двата конвейера да бъде сведено до минимум. Двата основни източника на прах в Турчени са свързани с прехвърлянето на материала от подаващата лента към реверсивната лента и изсипването на материала от реверсивната лента в склада. Тъй като складът е от затворен тип, специалистите избират дисперсната система Dustex на VSR.

 

Управлението на прахоподтискащата система се осъществява от PLC контролер, а цялата необходима информация за оросителна система, като налягане и дебит, се препраща към контролната зала. Контролният шкаф на главния вентил съдържа всички основни елементи за управление и контрол на дюзите. Допълнителни контролни шкафове са инсталирани на реверсивните транспортни ленти за превключване в зависимост от страната, от която ще се разтоварва материала. Захранването с вода и сгъстен въздух, както и електрическото захранване на реверсивната лента се осъществява посредством гъвкави тръбопроводи или кабелни макари. След пускане на инсталацията в експлоатация и оптимизиране на настройките, системата напълно постига зададените ниски нива на запрашеност.


Повече информация за Индуматик ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Индуматик, VSR Industrietechnik

Още от Машини, мех. системи