Форум DIGITAL INDUSTRY 2020 по време на МachTech на 10 юни – Регистрирайте се сега!

Внедрявания

ЛД: Ефективно компресиране на въздух с винтови компресори S-4 на BOGE при производството на хлебни изделия

18.01.2020 г.Големите пекарни и доставчиците на брашно за производството на хляб и хлебни изделия зависят в голяма степен от качеството на компресирания въздух, който се използва в производствените линии за транспортиране на брашно. Сигурността на технологичния процес и енергийната му ефективност са най-важните изисквания в този сектор, тъй като наред с безопасността на храните, важен фактор е и рентабилното производство. „Винтовите компресори S-4 на BOGE са оптимално проектирани за приложения, при които потреблението на сгъстен въздух е променливо и се работи в условия на запрашена среда. Интелигентното управление осигурява ефективно производство и дава възможност за свързване с други производствени етапи в съответствие с концепцията Industry 4.0“, информираха за Инженер.bg от фирма ЛД, която предлага компресорите BOGE на българския пазар.За енергоемки машини като винтовите компресори всеки спестен киловатчас е от значение. Надеждната работа също има важна роля за постигането на максимална производителност на процеса. Високият дял на прахови частици в атмосферния въздух в инсталациите за преработка на брашно е базов фактор, влияещ върху функционирането на машините, който не е за подценяване. Опасността от прегряване и повреда на оборудването възниква бързо поради замърсяване на задвижващите устройства или блокиране на охладителната система. „За да отговори на нарастващото търсене на компресорна технология, която е с висока степен на надеждност при минимална консумация на енергия в диапазона от 110 до 160 kW, доказаният немски производител на компресорно оборудване BOGE кардинално промени конструктивния принцип на маслените винтови компресори. Инженерите проектанти са подобрили също разположението и функциите на важните механични компоненти, които същевременно осигуряват ниски нива на шум и по-висока енергийна ефективност“, поясниха от доказаната българска компания ЛД. За да отговори на високите изисквания за качество на храните и безопасен процес на обработка, BOGE предлага и масло за работа на винтовия компресор S-4, което отговаря на стандарта за употреба при производството на хранителни продукти.


Вградена защита срещу попадане на прах в зъбните предавки


Сгъстеният въздух се използва в различни технологични линии, като една от тях е конвейерното пренасяне на брашно в мелниците. От силозите брашното се транспортира чрез използването на сгъстен въздух през тръбопровод до следващия етап на процеса, например до претеглящите устройства. При този процес е възможно разпръскване на брашно в околния въздух на производствените помещения и отлагането му върху машините. Винтовият компресор S-4 е оптимално проектиран за такива условия. Предавката за степента на компресия, BOGE effilence „IntegrateDrive“, е изолирана херметически. По този начин се осигурява оптимална защита на задвижващия механизъм от попадане на голямо количество прах от околния въздух. Резултатът е намалена поддръжка и изключително дълъг експлоатационен живот от над 35 000 работни часа. Мащабната конструкция на компресора осигурява големи обеми на компресиран въздух при ниска консумация на енергия. 

 

Охладителната система също е подобрена. За да елиминира отпадъчната топлина от процеса на компресия, охлаждащата система засмуква околен въздух. Прахът, съдържащ се в него, неизбежно се отлага в охладителната система и с течение на времето я задръства. Това води до относително високи изисквания по поддръжката, при което засегнатите компоненти трябва да се почистват. Винтовите компресори S-4 са снабдени с охладител с големи размери. По този начин интервалите за поддръжка се удължават.

 

 

Функционалните зони на системата за сгъстен въздух също са проектирани да бъдат обособени като отделни възли, за да се улесни поддръжката. Поради това достъпът е само от две страни за всички необходими дейности по техническото обслужване - охладителите за масло и въздух са лесно достъпни на принципа на разпределителните чекмеджета. Така времето за престой на системата за компресиран въздух значително се намалява.

 

Интелигентното управление „Focus control 2.0“ допълнително допринася за повишаване на ефективността и планирането. То дава предварителна информация за необходимите действия, например, ако условията на работа влязат в критичния диапазон.

 

Интелигентно генериране на компресиран въздух в зависимост от необходимостта


Различните обеми на поръчките и видът на хлебните изделия изискват различна технология на компресиране на въздуха по отношение на експлоатационния живот, периодите на потребление и експлоатационната готовност. За да се осигури подходящо подаване на сгъстен въздух и енергийно-ефективна работа на машината по всяко време, компресорите BOGE S-4 имат интелигентен контрол.

 

 

Системата за управление „Focus control 2.0“ е проектирана да предвижда условията на работа и автоматично да настройва компресора в зависимост от температурите и нивата на налягане, които възникват. Системата позволява едновременно да се наблюдават експлоатационните условия и интервалите за техническо обслужване на до четири компресора, изцяло в съответствие с Industry 4.0. „По този начин се използва пълният потенциал на компресорния агрегат и експлоатационният живот е значително удължен. Благодарение на тези характерни особености, винтовите компресори S-4 са подходящи за трисменен режим на работа. Системата за управление „Focus control 2.0“ поддържа взаимосвързана работа на до четири компресора, без да се използва допълнително управление от по-високо ниво“, поясниха от ЛД.

 

Шумоизолирана конструкция

 

При производството на храни ръчните и автоматичните операции вървят ръка за ръка. Вибрационното разделяне на компресорния агрегат е ключът към изключително ниското ниво на шум при винтовите компресори S-4. С ниво на шума от 67 dB (A) новото поколение компресори е със 7 dB (A) по-тихо от предишния модел. „Ние дори отделихме маслоотделителя от основната рама и звукоизолацията, така че да не се предават вибрации“, обяснява г-н Франк Хилбринк, търговски мениджър в BOGE. „Ниското ниво на шум е най-добрата предпоставка за гъвкаво разполагане на машината, например в непосредствена близост до работно място“. За да се осъществи отделянето, BOGE първо проектира вертикален маслоотделител с нова система за предварително сепариране.

  

„Други предимства са минималните загуби на налягане и дългия експлоатационен живот на сепариращите елементи. Конструкцията не изисква допълнителна звукоизолация. Това прави винтовия компресор S-4 изключително подходящ за генериране на компресиран въздух при производството на хляб и хлебни изделия, съответстващ на изискванията за енергийна ефективност, дълготрайност и свързаност. Резултатът от неговото използване са намалени общи оперативни разходи и качествени хлебни изделия“, поясниха в заключение от фирма ЛД.

 

Повече информация за ЛД ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: ЛД ООД, BOGE

Още от Машини, мех. системи