Новини

Ники ЕООД вярва в потенциала на своите служители, повишавайки техните знания, умения и компетенции

09.08.2018 г.

In Macedonian


Ники ЕООД, доказан български производител на цялостни концепции от метал и дърво за производствени и търговски обекти, стартира изпълнението на проект по устойчива заетост чрез придобиване на нови знания и умения в компанията. „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и бюджета на Р. България“, информираха за Инженер.bg от фирмата.Общият размер на договора за безвъзмездна финансова помощ възлиза на 97 625 лв., от които 82 981.25 лв. – европейско финансиране и 14 643.75 лв. – национално, а срокът на изпълнение е 13 месеца – от 1 март 2018 г. до 1 април 2019 г.


Проектното предложение включва провеждане на курсове и професионални обучения на 122 заети на трудов договор лица за придобиване и повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетентности в Ники ЕООД.


„Целта на проекта е инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование; разширяване на капацитета на дружеството чрез прилагане на придобитите знания от обученията при разработване на нови и иновативни стоки и услуги за потребителите, както и развитие на дългосрочно сътрудничество между участниците в проекта за съвместно създаване и прилагане на тази практика в областта на професионалното обучение, квалификацията и пазара на труда“, коментираха от Ники.


„Придобиването на нови знания и умения и повишените способности и компетенции на служителите ще осигурят възможност за по-широко осъзнаване и разбиране значението на компетентността и ще им позволят да посрещнат бързите промени на пазара на труда и да ги адаптират към нуждите на работодателя“, уточниха още те.Очаквани резултати:

 - Повишени знания на 70 наети лица и оказано положително влияние на икономически и социален контекст в Ники ЕООД;

 - Подобрени знания на 70 наети лицата, оказващи ползотворно влияние върху обществото, работодателя и на всеки един служител поотделно;

 - Успешна реализация на назначените лица, тяхното задържане, развитие и повишаване на възможностите им за кариерно израстване;

 - Придобити нови умения и компетенции от 70 лица, които са от основно значение за включването им в работната среда на Ники ЕООД, в социалния и гражданския живот;

 - Допринасяне на бърза кохезия в контекста на Европейския съюз на база разбирателство, толерантност към различията и активно гражданско общество;

 - Допринасяне към осъществяването на целите на приоритетна област 9 на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион;

 - Повишени нива на владеене на чужд език на 29 наети лица;

 - Повишени нива на дигитална компетентност на 89 наети лица;

 - Оказано положително влияние на икономическите и социалните условия в Ники ЕООД;

 - Подобрени знания на 118 наети лица, оказано положително влияние на работодателя и на всеки един индивид поотделно;

 - Подобрени знания на 118 наети лица, с което ще се допринесе за успешната реализация на лицата на пазара на труда;

 - Задържане и най-вече повишаване възможностите на 118 лица за професионално развитие и намиране на по-добра и по-подходяща работа/позиция;

 - Придобити нови умения и компетенции от 118 лица, основополагащи за включването им в работния живот на Ники ЕООД, в социалния и в гражданския живот.


Ако и вие желаете да повишите своите квалификационни умения, да подобрите способностите си за работа, да израснете професионално и да се реализирате повече от успешно в една бързо развиваща се компания, не пропускайте своя шанс сега.


Ако сте компетентни, амбициозни и обичате да работите в динамична среда, Ники ЕООД търси да назначи „Конструктор-технолог“ за своя Инженерен отдел в гр. Правец, а за своите производствени нужди Ники Ротор Авиейшън ООД набира Авиоинженери на пълен работен ден с подсигурено жилище и атрактивно заплащане.


Повече информация за Ники ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Повече информация за Ники Ротор Авиейшън ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


                                                                                                           


Източник на снимковия материал: pixabay.com

Още от Машини, мех. системи