Форум DIGITAL INDUSTRY 2020 по време на МachTech на 10 юни – Регистрирайте се сега!

Продукти

Вихрови помпи CEH, AEH, AKH, SIHI prime

Вихровите помпите  от серия СЕН, АЕН, АКH, популярни още като помпи със страничен канал, намират широко приложение в различни индустриални области. От две години тази серия помпи бе разширена с новoразработената  SIHI prime на концерна SIHI Group с моделите CEHX, AEHX, AKHX.

Вихровите помпи са хоризонтални, многостъпални, самозасмукващи помпи, с отворени лопаткови колела, с допълнително центробежно стъпало за постигане на нисък кавитационен коефициент (NPSH). Помпите от серията CEН/7 са еквивалентни на помпите от серията СЕН, но са оборудвани с възвратно стъпало, позволяващо на помпата да работи в „смукателен режим" - когато тя се намира над работната течност. По този начин се предпазва уплътнението от „работа на сухо".

Помпите със страничен канал имат няколко основни предимства :

- възможност за транспорт на течно-газова смес (т.н. самозасмукване) – това е единствената помпа, която не се влияе от евентуалната поява на газова фаза във флуида, осъществява неговото транспортиране плавно, без накъсване и поява на хидравлични удари;

- нисък кавитационен коефициент (запас);

- работа при нисък дебит и високо налягане;

- ниско ниво на шум.

 

Приложения:
Помпите СЕН, CEHX с антикавитационно стъпало се прилагат тогава, когато е необходимо безпроблемно да се транспортират течности при неблагоприятни смукателни условия. Те могат да се прилагат и при залив под 0,5 м. Възможността тези помпи да се използват за транспортиране на течности, намиращи се до точката на кипене, води до широкото им приложение при транспортирането на кондензат, дестилат, охлаждащи средства и втечнени газове.

CEH е основна помпа за пренос на втечнени газове (пропан, бутан, бутилен и техните смеси).

Помпите СЕН намират приложение в химическата промишленост, в петрохимията, фармацевтичната промишленост, в промишлеността за производство на пластмаси и гуми, за повърхностно облагородяване и повърхностно втвърдяване, в хранително –вкусовата промишленост, в климатичната и охладителна техника, като част от оборудване в газостанции. Помпи от серията СЕН с възвратно стъпало се прилагат специално за транспортиране на течности, които са под налягане, както и за цистерни, които са вкопани в земята.


Технически данни:
Дебит: до 35 м³/ч;
Напор: до 354 м;
Обороти: 1500 об./мин.;
Температура: макс. 180 °C;
Налягане на корпуса: до 40 bar;
Уплътнения на вала: салникова набивка, механично уплътнение, магнитен куплунг;
Материали: сив чугун, сферографитен чугун, неръждаема стомана.


За контакти:

Фирма: Стерлинг ЗИХИ България ЕООД.
Адрес: 1309 София, бул. "Тодор Александров", бл. 75

Телефон: 02/822 83 11

Още от Машини, мех. системи