Пазарни акценти / Прегледи

100% контрол на качеството при доставките на материали във всяко производство с доказаните услуги на Инвенио РК

06.03.2018 г.


Фирма Инвенио РК, част от международната инженерингова група Invenio, е специализирана в повишаване качеството на услугите и продуктите в индустрията, включително в сферата на автомобилната, машиностроителната и електронната промишлености. Основно направление в дейността на дружеството е пълно съдействие на клиентите с цел подобряване и развитие на качеството на доставките.„Управлението на доставките е процес, който изисква мигновена реакция, когато се установи предаването на несъответстващи компоненти от доставчика на клиента. Това предполага 100% допълнителен контрол извън производствения процес, който има за цел да открие дефектните материали, преди да продължат напред по веригата“, коментираха за Инженер.bg от Инвенио.

 

Управлението на доставките е процес, която осигурява преимущества както за клиента, така и за доставчика. Благодарение на нея клиентът остава защитен от приемането на несъответстващи на изискванията суровини, докато доставчикът пък разполага с време да предприеме съответните коригиращи действия. „Проверените и годни суровини се приемат и допускат нататък с етикет и/или с нанесен маркер за съответствие. Надзорът по доставките може да се осъществи както чрез визуален контрол, така и посредством измервателни устройства, като клиентът сам определя изходните критерии“, поясниха от дружеството.

 

Процесът по контрол на доставените материали може да се раздели на 2 нива:


1. За да защити клиента от получаване на несъответстващи на изискванията компоненти, доставчикът, заедно със своя екип, внимателно ги инспектира въз основа на предварително зададени и одобрени от клиента критерии. 


2. В случай, че ниво 1 на управление на доставките не допринесе до желания ефект и клиентът продължава да получава несъответстващи части, в изпълнение влиза ниво 2. Тогава проверката се извършва от външна компания. Разходите за такива услуги често се покриват изцяло от доставчика. Клиентът може да избере фирма, обикновено сертифицирана от него, която да приведе в действие услугите по надзора. Възможно е това да се случи, дори в склад на клиента.Изходните критерии се задават от клиента по същия начин, както при ниво 1, с тази разлика, че той може да определи каква да бъде продължителността на проверката, например до 30 дни. Ако през този период външната компания не открие несъответстващи на нормите материали, потребителят има право да затвори процедурата по управление на доставките на ниво 2, което още би могло да се случи и поради предприети коригиращи действия от страна на доставчика.

 

Ако обаче външната компания открие несъответстващи части точно в последния ден, целият изминал период се нулира и проверката се възобновява за следващите 30 дни.

 

Услугите на Инвенио са приложими в случаите, когато:

 •  - Налице са доставки на несъответстващи на изискванията суровини и материали;

 •  - Клиентът изисква бърза реакция във връзка с рекламация на компонентите;

 •  - Производственият процес е нестабилен и изисква 100-процентова проверка на материалите, преди доставката им до клиента;

 •  - Когато стартира нов производствен процес, който е свързан със 100% сортиране и/или поправка и доработка на детайлите.


„Нашите проекти могат да бъдат извършени както в предприятието на клиента, така и в звено на негов доставчик във всяка една точка на България“, заявиха от компанията.


Силните страни на Инвенио обхващат:

 •  - Минимално време за реакция;

 •  - Висока гъвкавост и адаптивност към изискванията на клиентите;

 •  - Достъпност 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата;

 •  - Доказано висококачествени услуги;

 •  - Добре подготвен и опитен екип от специалисти;

 •  - Прилага ефективни методи и оборудване.


 

Приложение на услугите: 

 •  - За осъществяване качествен контрол на доставените суровини;

 •  - При получаване на материали от доставчик;

 •  - Във всяка фаза от производствения процес;

 •  - За контрол преди експедиция;

 •  - Входящ контрол;

 •  - Тестване.


Източник на снимковия материал: Инвенио РК, Invenio

Още от Машини, мех. системи