Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Дискусии / Позиции

Директива ErP налага използването на 30% по-ефективни вентилатори

09.05.2013 г.

Иван Армянов, управител на търговски отдел на ТАНГРА

 

Съгласно новите европейски регулации, въведени и в България като част от общия европейски пазар, всички продукти, които са свързани с енергопотреблението, в това число и вентилаторите, няма да могат да се продават в границите на Европейския съюз, ако не изпълняват определени критерии за енергийна ефективност. Т.нар. ErP директива въвежда нови стандарти за енергийна ефективност на вентилаторите и налага използването на 30% по-ефективни вентилатори, и по-конкретно на нови, по-ефективни двигатели в конструкцията им.

 

 

ErP влезе в сила от първия януари 2013 г.

Новата директива за свързаните с енергопотреблението продукти (Energy-related Products – ErP) е в сила от началото на настоящата година за държавите-членки на Европейския съюз. Гласувана е от Европейския парламент през 2009 г., като Директива 2009/125/EC. Тя обхваща всички изисквания за вентилатори, двигатели и мотори с електрическа мощност от 125 W до 500 kW. Новите стандарти за енергийна ефективност на вентилатори въвеждат използването на 30% по-ефективни вентилатори, както и съответно на нови, по-ефективни двигатели. Планира се регулацията да има и втори етап, който ще влезе в сила през 2015 г. с по-строги изисквания.

Целта на новите регулации е изпълнение на задълженията на държавите-членки на Европейския съюз, договорени с протокола от Киото от 1997 г. Директивата обхваща множество продукти, захранвани с ел. енергия, като хладилници, телевизори, перални и миялни машини, климатици. Всички компоненти, вградени в тези уреди се изпитват, а продуктите получават т.нар. енергиен паспорт (сертификат).

 

 

Повишаване на енергийната ефективност чрез конструктивни подобнения

Както вече бе посочено, Директивата ще бъде въведена на два етапа – ErP 2013 и ErP 2015. Вентилаторите се разглеждат не като едно съоръжение, а като съвкупост от перка/турбина и двигател. Това дава възможност на производителите, освен чрез подмяна на двигателите с по-ефективни, да намалят консумацията на ел. енергия и чрез подобряване на конструкцията на перката или турбината. Изискванията на Директивата се отнасят за вентилатори с директно куплирани двигатели, както и за конструкции, задвижвани чрез ремъчна предавка. В категорията на обхванатите от Директивата вентилатори попадат аксиалните, центробежните (с напред и с назад обърнати лопатки на турбината), тангенциалните вентилатори, както и всички останали вентилатори с електрическа мощност в диапазона между 125W и 500kW.

Вентилаторите са разделени в категории, в зависимост от тяхната ефективност. Директивата не обхваща взривозащитените вентилатори EX – “ATEX”.

 

 

Изискванията се отнасят и за всяко съоръжение, в което се вграждат вентилатори

Съгласно ErP 2013, вентилатори, които не покриват минималните критерии за ефективност, не могат да се продават в Европа след влизането в сила на Директивата. Тази забрана се отнася не само вентилаторите като самостоятелни съоръжения, но и за всякакво оборудване, в което те се вграждат, в това число климатични камери, енергоспестяващи вентилационни съоръжения, и др. Енергийната ефективност на всеки вентилатор се изчислява на базата на отношението между електрическа мощност и мощността по въздух.

Директивата засегна всички производители на вентилатори в световен мащаб. Процесът на производство и новите технологии, налагат подмяна на производственото оборудване, като всичко това съвсем ествествено ще доведе до повишаване на цените на крайните продукт

Всички големи производители в Европа вече започнаха работа по промяна на АС двигателите си, а също така се наблюдава все по-честата употреба на електроно-комутирани DC двигатели, или на т. нар. ЕС двигатели.

В тази връзка, напълно очаквано, цената на вентилаторите ще се повиши. Изравяването на българските и европейски норми по Директива 2009/125/EC е задължително, следователно всички компании в бранша трябва да се съобразят с тези изисквания. Екипът на фирма ТАНГРА, уверява партньорите си, че вентилаторите TANGRA – АР, ТА, RF, както и всички вентилатори на нашият партньор S&P вече са с новите двигатели IE2 и отговарят на изискванията за ErP.

Енергоспестяващите вентилационни системи TANGRA EVB HiE също се произвеждат с вентилатори IE2

 

Повече информация, бихте могли да намерите в блога на фирма Тангра ТУК.

 

Източник на снимковия материал: Тангра

Още от ОВК