Дискусии / Позиции

„Коучът говори...“: Кои са 6-те въпроса, с които да комуникираме градивно?

08.05.2019 г.

Развиваме бизнесите си във време, в което комуникацията все по-често се случва по индиректен начин. Намираме потенциалните си служители чрез социалните мрежи и в повечето случаи нямаме представа какви личности са те и доколко техните мисия и ценности имат допирни точки с бизнеса ни. Разговорите „очи в очи“ са все по-малко и все по-рядко се чуваме, докато си говорим. Натоварени с множество задачи, притиснати от времето, мениджъри и служители настояват да кажат това, което е на първи план, за да свършат по-бързо с конкретната задача. Чуването и разбирането се губят. Ето защо именно комуникацията ще е основна тема в днешния материал от рубриката „Коучът говори...“ с г-жа Силвия Янева – Стоянова.Констатираме все по-чести ситуации на неразбиране помежду ни, на асинхрон между корпоративни и лични ценности, на неоткрит или неразбран личен потенциал, който би могъл да допринесе за положителната стойност на бизнеса, ситуации, в които поставените цели са едни, а реализираните задачи – други... На различни езици ли говорим и кое е липсващото парче от пъзела на общуването?


„Градивната комуникация е общуване, в процеса на което хората обменят информация, като всеки изяснява съответната такава първо за себе си. За да общуваме добре с останалите, важно е първо да сме се научили да общуваме добре със себе си! В процеса на общуване лицата надграждат помежду си научавания, в следствие на което се раждат нови гледни точки, нови идеи и нови решения“, заявява г-жа Янева. „Градивна комуникация се осъществява когато е налице 100%-ово доверие между общуващите. А как се гради такова: с авторитет – личен и професионален, и с грижа за околните. Градивната комуникация се създава и чрез искрено любопитство, задаване на отворени въпроси, активно слушане, непрекъсната обратна връзка и чрез отговорност“, споделя още нашият-ваш коуч. Ето и какви конкретни съвети даде г-жа Янева за успешна комуникация:


Уважаеми читателю,

 

Предлагам Ви шест въпроса, които спомагат за осъществяването на градивна комуникация:


1. Как си?


Колко често някой Ви пита „Как си?“ и колко често Вие задавате този въпрос? И доколко са разбрани отговорите?

Въпросът „Как си?“ е много „можещ“ въпрос, отговорите на който помагат да преоткрием човека срещу нас, да се вгледаме в себе си, те носят послания и следващи въпроси.


По време на коучинг сесия, често първият ми въпрос към клиента е именно този. Отговаряйки искрено на този въпрос, клиентът се отваря с цялата си същност и е готов да работи за своето по-добро „Аз“, а аз, слушайки го с искрено любопитство, го преоткривам.


2. Какво разбра от това, което ти казах?


Въпросът помага и на двамата общуващи. Чрез него събеседникът ни си изяснява информацията, която е получил. Изказвайки я – чрез отговора на въпроса, той я затвърждава за себе си. От друга страна питащият разбира доколко информацията, която е изпратил, е достигнала до събеседника му. Много добро упражнение за трениране на въпроса в тренинг залата е упражнението „Индианска тояга“.


В практиката ми аз също връщам на клиента това, което той ми е споделил. Отразявайки го като огледало, той затвърждава за себе си, че ответната страна го е разбрала, а чувайки това, което е казал, от устата на друг му носи повече увереност да продължи.


3. Какво е твоето мнение по въпроса?


Въпросът води към надграждане на доверие и пространство за събеседника. Помага му да поеме 100%-ова отговорност. Предразполага опознаването на събеседниците. Въпросът отваря възможности за човека срещу Вас да се вгледа у себе си, да изкаже своето виждане, което го прави значим и стойностен.


Задавайки въпроса на клиенти, те често споделят, че той рядко им се задава на работното място. Традиционно мениджърите нямат време да питат, и, смятайки че ще спечелят време, дават директни решения, което в много случаи не е най-правилният подход.


4. Ти какво би направил?


По този начин връщате отговорността у събеседника, провокирате го към размисъл и креативност. Използвайки активното си слушане, чрез този въпрос мениджърът може да види отвъд служителя. Въпросът дава възможност за изява на непознати до момента силни качества.


5. Коя е първата стъпка, която предлагаш да предприемем?


Тук се дава възможност за предприемане на действия. Чрез въпроса затвърждаваме и доопознаваме служителите си. Въпросът дава хоризонти на нови идеи и стартиране на стойностни проекти. Задаваме го, когато целта вече е ясна и предстои реализирането ѝ, но служителят е в неяснота какви действия да предприеме.


6. От какво имаш нужда?


Така питащият показва грижа за хората – в личен или в професионалан план.


Често в работата си с мениджъри давам следния казус:

„Мария, Петър и Ирина са час от Вашия екип. Имате важна за изпълнение задача (срок: 18 септември), от която зависят бъдещи договори за фирмата. Мария очаква внуче, на Петър му предстои изпит, а Ирина ще изпраща сина си в първи клас. И всичко това на една дата – 15 септември? Как постъпвате Вие като техен ръководител? Никой от тях не пита за отпуск (знае, че моментът е неподходящ), но преди време всеки от тях е споделил с Вас, че събитието е от особено значение за него. Всъщност и Вие го знаете – изпуснал сте първия учебен ден на сина си и все още съжалявате, че предпочетохте важна работна среща, която можеше да се поеме и от Ваш колега! Как действате сега: Правите се, че сте забравил? Оценявате, че те не изявяват желание за отпуск или променяте начина на работа в екипа ви така, че да освободите конкретните лица от работа на този ден?“


Да – грижата за хората на работното място не е само да им осигурите нормални условия на труд, грижата е преди всичко да осигурите всички възможности и средства за постигането на житейските цели на екипа си, извън работното място.

Синергията между задаването на 6-те въпроса (както и други отворени въпроси), наличието на доверие, разбиране, искрено любопитство, активно слушане и даване на обратна връзка са предпоставка за създаване на градивна комуникация.

 

Вашият бъдещ коуч,

Силвия Янева-Стоянова


Източник на снимковия материал: Силвия Янева – личен архив

Още от ОВК