Безплатна регистрация за втората балканска конференция за 3D принтиране - Additive days 2020, 20 - 23 февруари, Sofia Tech Park!

Дискусии / Позиции

„Коучът говори…“: Как да формулираме ефективно целите си през новата година?

20.12.2018 г.

Какво по-добро време за структуриране и осмисляне на нашите цели от навечерието на Нова година? Именно на тази тема е посветен и днешният материал, който нашият-ваш коуч г-жа Силвия Янева състави специално за специалистите от инженерния бранш. Да видим на кои въпроси трябва да си отговорим, за да бъде ползотворна реализацията ни през 2019 г.


Уважаеми читателю,


Луис Сепулведа пише: „Ако човек няма определени цели, той така и ще върви в кръг, всеки път връщайки се на едно и също място“.


В края на годината обикновено си правим равносметка и си поставяме цели за следващата.


Да, целите! Стойността на избора и отговорността в постигането на всяка персонална цел е лична отговорност. За осъществяването на всяка крайна цел е необходимо да осъществим няколко по-малки. А, за да можем да ги изпълним, важно условие е те да бъдат позитивно формулирани и под наш собствен контрол.


Когато определяме целите си, е добре да се съобразим с това те да са: специфични, измерими, съгласувани, реалистични и времево определени. Важно е целите ни да са простичко формулирани, да са смислени, автентични, резонантни и вълнуващи, т.е. да са важни за нас самите.


Предлагам Ви няколко въпроса, които можете да използвате при определяне на целите си:


 1. Какво всъщност искам?

 2. Какъв е смисълът, който откривам в това?

 3. По какъв начин това е важно за мен? А за другите?

 4. Това моето „нещо“ ли е? Искам ли да го правя?

 5. Колко по скалата от 1 до 10 го желая (като 10 е най-много)?

 6. Как може да бъде постигната тази цел?

 7. Реалистично ли е да се случи това, което искам?

 8. Колко вълнуваща е тази цел за мен? Как ме вдъхновява?


Вземете под внимание и това, че ако целта не е реалистична, няма надежда за постигането ѝ. При условие, че целта не е предизвикателна персонално за човека, тогава няма да е налице вътрешна мотивация за реализирането ѝ.


Каня Ви да отделите време за себе си и да помислите кои са действителните Ваши цели за 2019 г. – в личен и в професионален план? Може и да останете изненадани!


До следващата ни среща,

Вашият бъдещ коуч


Източник на снимковия материал: Инженер.bg

Още от ОВК