Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Дискусии / Позиции

Може да се говори за 100% оправданост на инвестицията в BMS

21.06.2012 г.

Инж. Мария Накова, мениджър продажби „Сградна автоматизация“ В Ню Систем пред Инженер.bg

 

Една съвременна система за автоматизация и контрол управлява процеси и наблюдава системи и подсистеми. Изграждането на BMS се е породило от нуждата за управление на процесите, свързани с отопление и охлаждане в съответното помещение/сграда. Това само по себе си означава управление на ОВК системата. В последствие е възникнала нуждата, освен да управлява тези процеси, и да контролира разходите за електрическа енергия, респективно нейната консумация. Това означава обхващане и на други системи освен ОВК, свързани с консумацията на енергия. Следва желанието за наблюдение на някои по-важни системи, съгласно изискванията и нуждите на клиента за съответната сграда. Идеята за тях е да носят информация за коректността на работа на системата и по този начин подържащият персонал да бъде навременно информиран.

Така BMS се развива и се превръща в

 

сложна централизирана система за цялостно управление и наблюдение

на съществуващите в сградата системи. В нея се включват системи, като управление на ОВК, управление на  осветление, наблюдение на дизел генератори, UPS, трансформатори, ескалатори, асансьори, спринклерна инсталация, пожароизвестителна система, контрол на достъп, видеонаблюдение, противопожарни клапи, интеграции на студови машини, бойлери, така наречените Rooftops и WSHP и т.н.

 

Структурата на BMS е на три нива

Като структура най-общо можем да кажем, че BMS се разделя на три нива:

Полева автоматика, която включва в себе си датчици, термостати, вентили, задвижващи механизми. Тяхната цел е да предават определена информация на второ ниво, а именно на DDC (direct digital control) оборудване. То обхваща всички модули, чрез които се извършва регулиране, управление или наблюдение на  процесите, както и захранващи устройства. В повечето модерни BMS се използват програмируеми контролери, чийто софтуер е специално разработен за нуждите на сградата. На третото ниво се намира мениджмънт станцията или операторската станция, с която работи съответния технически персонал, поддържащ сградата. За операторската станция се разработват графични страници, с помощта на специализирани софтуери и специалисти, които отговарят на конкретни системи изградени в сградата. Системата се пуска в експлоатация с определени базисни настройки (задание), които един добър оператор с опит може да променя в зависимост от нуждите на сградата и стремейки се към минимална консумация на енергия. За такава система можем да говорим, че

 

има пряко въздействие върху енергийната ефективност на сградата

благодарение на функционалнността, която тя притежава. Това описание е доста опростено, но в общи линнии можем да кажем, че една съвременна система за автоматизация обхваща и трите нива. Сами по себе си те не са задължителни и биха могли да съществуват самостоятелно, но това означава намалена функционалност.

Като извод бих посочила, че финото настройване на системата за сградна автоматизация може да доведе до съществено намаление на потреблението на енергия. Само по себе си това означава, че системата въздейства пряко върху енергийната ефективност на сградата. Затова смятам, че тези системи би трябвало да са задължителни за всякакъв тип сгради, включително и за жилищни, независимо от цената, защото можем да говорим за възвращаемост на средствата.

 

Връзката между РЗП на една сграда и BMS може да се открие в българския стандарт БДС15232

Може да се говори за 100% оправданост на инвестицията в BMS. Връзката между РЗП на една сграда и BMS може да се открие в българския стандарт БДС15232, който се базира на европейската норма 15232 за въздействието на системите за автоматизация и контрол на сградите  върху енергийната ефективност на сградите. В Европа, енергийните класове на сградите, които са стандартизирани, са от А до F, като А е най-високият клас, т.е. с най-малка консумация на енергия. България е поела ангажимент да има сгради само от класове A, B, C и D, т.е да няма сгради от клас Е и F, които са с най-нисък енергиен клас. От 2008 г. тази норма трябва да се изпълнява за всички новопостроени сгради с разгъната застроена площ над 1000 м2. В европейската норма 15323 за всеки енергиен клас сграда са описани детайлно процесите на производство, дистрибуция и консумация на енергия и начините, по които тези процеси трябва да бъдат контролирани. Разликата между класовете идва от степента на контрол на процесите.

 

BMS зависи от готовността на инвеститора да финансира в сградата

Извън законодателните норми системата за автоматизация не може да се измерва като площ. Тя зависи първо от предназначението на сградата, след това от системите, които се иска да обхване, както и от готовността на инвеститора да финансира в сградата. Предназначението на сградата може да бъде за офис, търговски площи, завод, цех, фармация и т.н. Нека дадем за пример фармацията -производството на лекарства, тъй като изискванията за подобен тип сграда/производство са изключително високи, и цех за съхранение на определни материали. За един 1м2 от фармацията може да се наложи да се сложат 3 броя сертифицирани сензора, а за 1м2 цех нито един. Следователно и инвестицията би била различна. Като говорим за инвестиция, ако собственикът на сградата я строи, за да я продаде той може да изгради „базисна система за автоматизация”. Може и въобще да не инвестира в такава система, но ако той я строи за собствени нужди, той ще има ясна концепция за нея и ще знае точно какво иска от BMS. Трябва да отебележим обаче, че ако се построи сграда тип офис, хотел и др., и няма изградена BMS, а целта е строителство и продажба на сградата, липсата на подобна система би могло да бъде пречка за реализирането на сделка. Това важи и за поддръжката на сградата, едно от изискванията на фасилити-фирмите е присъствието на добре структурирана система за автоматизация и контрол.

 

Възвращаемост в рамките на 3-4 години

За сгради със сериозна консумация на електрическа енергия, която позволява регулирането й може да има възвращаемост в рамките на 3-4 години.

Още от ОВК