Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Дискусии / Позиции

Ховал: Овладейте енергията на природата, като изберете най-подходящата термопомпа. Ето как

16.07.2019 г.

През последните години термопомпите се наложиха като устойчиво и ефективно техническо решение за отопление и охлаждане. Много хора обаче не знаят достатъчно за него и трудно биха могли да изберат най-добрия вариант за себе си. За да намерите подходящата термопомпа за вашия проект или дом, специалистите от Ховал споделят най-важната информация за трите най-често срещани вида термопомпи. Вижте какво разказаха от българското дружество за читателите на Инженер.bg.


 

Все повече нови сгради интегрират в ОВК системите си термопомпи, които използват енергията на възобновяеми природни ресурси - земя, вода и околен въздух, като ги превръщат в топлинна мощност. Също така, все повече стари отоплителни системи се обновяват с нови термопомпени инсталации. Необходимо е малко количество електрическа енергия, а в комбинация с фотоволтаична система, тази енергия може да бъде генерирана по екологосъобразен и изключително икономичен начин“, коментираха от Ховал.


Кой от трите най-често срещани вида термопомпи е най-подходящ за вашия дом или проект зависи от различни фактори, например от енергийния източник, приложението, спецификата на мястото, в което ще се монтира инсталацията.

 

Овладейте енергията на водата или на земята с геотермална термопомпа

Геотермалната термопомпа използва енергията на водата или на земята, затова са налични два типа – с хоризонтални земни колектори и с вертикални сондажи.


Повърхностно разположените в почвата хоризонтални земни колектори са рентабилната алтернатива на геотермалната термопомпа. Една средно голяма еднфамилна къща например, изисква такава повърхност от най-малко 300 m2, а тръбопроводите се разполагат на дълбочина от 1.2 – 1.5 m. Тази термопомпа е много ефективна по време на работа. Слънцето и дъждът загряват горния слой на земята и по този начин водата, която тече през колекторите, е между 2 оС и 12 оС. Тя пренася загрятата вода до термопомпата.


За стандартна еднофамилна къща генерирането на топлина с използването на вертикални сондажи изисква дълбочина от около 200 m. При определени обстоятелства е възможно да се раздели на два сондажа – по 100 m всeки. Първоначалната инвестиция обаче е по-сериозна и изисква сравнително голям ресурс - от около 100 – 150 лв./m. „Поради ниските колебания на температурата на топлоизточника (между 10 оС и 14 оС ), този вид термопомпи са много ефективни. Преди да се пристъпи към сондажи обаче, е добре да бъде направен анализ на почвените условия от геолог“, съветват от Ховал.


Безграничната сила на водата – превърната в „топъл“ комфорт

Термопомпите вода-вода използват за топлоизточник подпочвените води, които имат температура между 8 оС и 10 оС. „Нивото и постоянният дебит на водата са от изключителна важност и трябва да бъдат проверени, преди да се пристъпи към реализиране на системи от този вид“, подчертаха специалистите.


Подобно на термопомпите, изискващи сондажи, тук също изграждането на кладенците е свързано с по-високи първоначални разходи. За да се прецени възможността за използване на подземните води, е добре да бъде направена консултация с геолог.

 

Въздухът и водата – в един отбор, за да ви осигурят уют

Термопомпите въздух-вода са особено популярни в последните години. Малко над 70% от всички домакинства с термопомпени инсталации използват термопомпа въздух-вода. „За разлика от термопомпите вода-вода и земя-вода, тук не се изискват допълнителни разходи за изграждане на външна мрежа. Топлината се генерира от външно тяло, което трябва да се инсталира на открито. Благодарение на бързата, лесна и евтина инсталация, термопомпата въздух-вода също е подходяща за реновация на сгради“, обясниха от българското дружество.


Въздушните термопомпи работят и при много ниски външни температури със сравнително добър коефициент, благодарение на бързия темп, с който се усъвършенстват технологиите в областта. Външните тела на тези термопомпи имат различни шумови емисии, затова трябва да се избере правилното място за разполагането им или да се заложи на термопомпа с изключително нисък шум.


А ето и един бърз преглед на предимствата и недостатъците на всички видове термопомпи:


 Геотермална термопомпа

 Колектор: от 2 до 12 оС

 Отвор: от 10 до 14 оС

 Термопомпа вода-вода

 8 до 12 оС

 Термопомпа въздух-вода

 16 до 15 оС

 + Постоянна температура на  топлоизточника;

 + Изключително ниска консумация на ел. енергия;

 + Отопление/Топла вода.

 + Постоянна температура на топлоизточника;

 + Изключително ниска консумация на ел. енергия;

 + Отопление/Топла вода.

 + Достъпна;

 + Лесен и евтин монтаж;

 + Спестяване на място;

 + Отопление/Охлаждане/ Топла вода;

 +Високоефективна.

 - Сондажите са свързани с високи разходи;

 - За хоризонталните колектори се изисква голяма площ.

 - Кладенците са свързани с високи разходи;

 - Необходима е геоложка консултация.

 - По-ниска ефективност;

 - Повишени шумови емисии.

 

 

Дори и да сте се запознали в дълбочина със спецификите на трите вида термопомпи, специалистите препоръчват да получите професионално мнение от експерт. Свържете се с Hoval и вземете най-доброто решение за вашия проект или дом!


Повече информация за Ховал ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Ховал, Hoval

Още от ОВК