Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Дискусии / Позиции

 • Директива ErP налага използването на 30% по-ефективни вентилатори

  Директива ErP налага използването на 30% по-ефективни вентилатори

  С влизането в сила на Директивата за свързаните с енергопотреблението продукти (Energy-related Products – ErP) пазарът на вентилатори в Европейския съюз, включително и у нас, следва да се съобрази с новите регулаторни изисквания. Иван Армянов, управител на търговски отдел на българския производител ТАНГРА, коментира пред Инженер.bg обхвата на Директивата, основните технически методи за повишаване на енергийната ефективност на вентилаторите, както и влиянието на новите регулации върху цената им.

 • Може да се говори за 100% оправданост на инвестицията в BMS

  Може да се говори за 100% оправданост на инвестицията в BMS

  Инж. Мария Накова, мениджър продажби „Сградна автоматизация“ В Ню Систем, за BMS като сложна децентрализирана система, управляваща и следяща съществуващите сградни системи, за възвращаемостта й в рамките на 3 – 4 години при сгради с голяма енергийна консумация, за готовността на инвеститорите да вложат средства в BMS основно в сгради, които изграждат за собствени нужди.

 • Ще станат ли по-безопасни машините от 1 декември 2012 г.

  Ще станат ли по-безопасни машините от 1 декември 2012 г.

  Ще принуди ли EN ISO 13849-1 производителите на машини да оценяват вградените в машините системи за контрол на безопасността? Ще раздвижи ли пазара, при това не просто този на машини, а на всички техни компоненти – механични, електромеханични, силови, за управление и контрол, влизането в сила на новия стандарт? Търсейки отговорите, продължаваме откритата тема, със спецификите на EN ISO 13849-1, които обясняват защо той усложняват процеса на производство на една машина.

 • Как се измерва ефективността на кондензационен котел?

  Инж. Стефан Йорданов, специалист ОВК, отговаря на читателски въпрос какви са задължителните изпитвания в оторизирани лаборатории, с които се проверява верността на параметрите, декларирани от производителя.

 • Ефективност на кондензационните котли над 100% не е КПД

  Ефективност на кондензационните котли над 100% не е КПД

  Инж. Николай Беловеждов, управител на България Терм ООД, пред Инженер.bg за „подводните камъни“ при избора на кондензационен котел, за моделите с мощност 900 κW, които заемат площ само 1 кв.м. и за оправдаността на инвестицията в тях.

Още от ОВК