Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Дискусии / Позиции

Systemair: Колко тиха е една въздушна завеса?

05.08.2019 г.


Frico, част от структурата на компанията Systemair, е инициатор на специализирана Eurovent група, наречена „Европейски въздушни завеси“, която се фокусира именно върху въздушните завеси и по-точно върху разработването на общи методи за тяхното измерване и специфициране, позволяващи на клиентите да сравняват продукти от различни производители. Групата включва представители на дванадесет различни европейски компании.


 

В миналото обичайният начин да се измери нивото на звука бе да се отчете стойността на звуковото налягане, която зависи от характеристиките на помещението и на какво разстояние от продукта е направено измерването. Някои производители, като Frico, ясно посочват условията, при които са измерени нивата на звука, докато други използват измервания, направени по нереалистичен начин. По този начин те претендират за по-ниски нива на шума от действителните, споделиха за Инженер.bg от Системеър България, дъщерно дружество на Systemair у нас.

Коя е най-тихата въздушна завеса? Колко голям вход ще покрие? За да могат клиентите да направят точно и коректно сравнение, всички производители трябва да измерват шума, генериран при работа на техните изделия при едни и същи условия и на базата на аналогични измервателни методи. По този начин клиентите ще бъдат по-добре и най-важното справедливо информирани, за да направят своя най-добър избор.

От юли 2017 г. всички производители в Европа отчитат нивата на звукова мощност (б.ред. в съответствие с изискванията на ISO 27327-2) на своите продукти. Звуковата мощност е обективна стойност и не зависи от характеристиките на помещението. Това улеснява клиентите да сравняват различни продукти, което Frico отдавна иска и задължително записва в техническите паспорти на своите изделия. Стойностите на звуковата мощност са по-високи от нивото на звуковото налягане, отчасти поради това, че се основават на различна логаритмична скала от тази, използвана за звуково налягане.

 

От 1 юли 2017 г. и двете нива на звукова мощност и на звуково налягане за всички въздушни завеси са посочвани в документацията на Frico.


Има много различни методи за измерване на въздушния поток и обема на въздуха. За съжаление, в индустрията е обичайно да не се отчитат условията, при които са получени техните данни. Това води до измерване на номиналните стойности или тези за свободно издухване, които са много по-високи. Между номиналните и действителните стойности на въздушния дебит, излизащ от агрегата, се получават големи отклонения, а това води до подвеждащи сравнения. Вече в групата на Eurovent е постигнато споразумение за измерване на въздушния поток, като по този начин се получават стойности в съответствие с ISO 27327-1 „Лабораторни методи за тестване и оценка на аеродинамичните характеристики“.


 

„Това е нещо, което Frico прави от дълго време. Регламентирането на изискванията по ISO 27327-1 е гаранция за потребителя, че всички производители отчитат стойности, които могат да бъдат сравнени“, коментираха от Системеър България.

 

Измерването на скоростта и равномерността на въздушната бариера също е част от изискванията, регламентирани с ISO 27327-1. Frico измерва всичките си въздушни завеси според този стандарт, а резултатите могат да бъдат намерени в профила на скоростта на въздуха за всеки от продуктите на марката.

 

„Frico разполага с една от най-модерните въздушни и звукови лаборатории в Европа, която гарантира коректността, повторяемостта и проследимостта на всички данни, които се съдържат в техническите спецификации на въздушните завеси на марката. Нашите продукти правят това, което обещаваме. Благодарение на работата с Eurovent, вече клиентите ни могат много по-обективно да сравняват нашите продукти с тези на другите“, коментираха в заключение от Системеър България.

 

Повече информация за Системеър България, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материалСистемеър България, Systemair, Frico

Още от ОВК