Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Внедрявания

Оборудване на Viessmann осигурява висока енергийна ефективност в новата сграда на Leica Camera в Германия

20.11.2019 г.

 

В днешния твърде динамично развиващ се свят, производителите са принудени непрекъснато да се адаптират към променящата се среда и новите изисквания. В подобна ситуация само гъвкавите успяват да запазят своите пазарни позиции и в същото време да не отстъпят от високото качество, с което са познати. Със своите фотоапарати Leica, немската компания Leica Camera успява. За фотографите по целия свят, марката продължава да бъде символ на отлично качество и специално отношение към фотографията. Само преди няколко години фотоапаратите Leica навършиха 100 години, и в тази връзка компанията откри нова производствена и административна сграда в централата на Leica Camera в гр. Вецлар (Wetzlar), Германия. Фокусът в новата сграда е поставен изцяло върху постигането на висока енергийна ефективност, за което допринасят и решения на водещия немски производител на решения за отопление, вентилация и климатизация Viessmann.В новата сграда, партерният етаж е зает от производственото звено, в което се разработват и произвеждат камери, лещи и спортни оптични продукти (бинокли, телескопи и далекомери), които предлагат точност до една хилядна от милиметъра. Под партера, в сутерена е разположена високоефективна и иновативна система на Viessmann, която се грижи за оптималното отопление и охлаждане на сградата.


За покриване на нуждите от електроенергия са инсталирани два когенерационни агрегата от тип Vitobloc 200, които произвеждат топлинна и електрическа енергия. Те са с изходяща електрическа мощност от 238 kW и 140 kW, което е достатъчно, за да покрие основните нужди от електроенергия. Предвидено е също когенераторите да могат да поемат цялото електрозахранване на сградата, в случай на спиране на централното електроподаване. Генерираната от тях при производството на електроенергия топлина се използва в зависимост от конкретните нужди, т.е. или за осигуряване на необходимото отопление на сградата, или за захранване на абсорбционната хладилна машина. Неоползотворената отпадна топлина може да се съхранява в буферен съд за последваща употреба. С оглед осигуряване на достатъчно топлина при пикови натоварвания е предвиден газов кондензационен котел Vitocrossal 200. Котелът е с мощност 460 kW и се включва автоматично, когато това е необходимо.


Инсталирана е и индустриална геотермална термопомпа на Viessmann за отопление и охлаждане на сградата. Отоплителната ѝ мощност е 510 kW, а охладителната – 482 kW. За своята работа термопомпата използва енергията на земята, като под паркинга на сградата, на дълбочина от 120 m, са разположени 80 геотермални сонди. Студената вода, произвеждана от термопомпата, се съхранява в отделен резервоар и се използва за охлаждане на производствените системи. При особено големи натоварвания по отношение на охлаждането, работата на термопомпата и абсорбционния охлаждащ агрегат се подпомага от две допълнителни хладилни машини.

 

Всички съоръжения, включени в енергийната система на новата сграда на Leica, се следят и контролират чрез управляващата система MmM 300 на Viessmann. „С тази система се намира най-ефективната комбинация от топлогенератор и хладилна машина, така че да се постигне оптимално оползотворяване на енергията“, коментираха в заключние от Висман.

 

Повече информация за Висман България, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материалВисман България, Viessmann Group, en.leica-camera.com

Още от ОВК