Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Пазарни акценти / Прегледи

Специализирани честотни регулатори VLT HVAC Drive на Danfoss за сектор „Сградна автоматизация“ от Бандени

20.06.2016 г.


Водещата технологична компания Danfoss постоянно се грижи да поддържа и развива лидерските си позиции за продукти с приложение в най-различни индустриални области, включително и в сектора на сградната автоматизация. Специализираните честотни регулатори VLT HVAC на датския производител се отличават освен с традиционните за Danfoss качество и надеждност, определящи за постигането на дълъг експлоатационен период,също така и с възможности за енергийна ефективност, функционалност, технически възможности и гъвкавост“, разказват за Инженер.bg от фирма Бандени. Тя предлага изделията на направление „Електрозадвижвания, честотни преобразуватели и софт стартери“ VLT на Danfoss у нас.„Оптимални нива на комфорт и значителни икономии на енергия могат да бъдат постигнати във всяка сграда чрез използване на задвижването VLT HVAC при работата на вашите системи. Хотели, болници, летища, казина, чисти климатични помещения, спортни съоръжения, концертни зали, търговски и жилищни сгради – за всичко, от което имате нужда, ние можем да ви посочим решение – задвижването VLT HVAC“, коментират от българската фирма.

 


Продуктовото решение е специално разработено за приложения, свързани с отопление, вентилация и климатизация. „Danfoss притежава несравним опит в съвременните технологии на задвижване в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията. Този опит е използван за оптимизиране на характеристиките на задвижването VLT HVAC, което го прави изключително подходящо решение при управлението на помпи, вентилатори и компресори, които са оборудвани със сложни системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК)“, допълват още от Бандени.

 

Задвижването VLT HVAC разкрива пълния потенциал на ОВК инсталациите:

 

Автономно устройство

VLT HVAC осигурява интелигентна автономна функционалност чрез:

- Вграден часовник за реално време;

- Програмируеми действия;

- Интелигентен логически контролер;

- 4 самонастройващи се ПИД- регулатори.


Автоматично оптимизиране на енергията

Стандартната функция АЕО оптимизира намагнитването на двигателя при всички скорости и натоварване. Това увеличава енергийната ефективност с 5 - 15% и позволява допълнително спестяване на енергия, което води до по-кратки срокове на възвръщане на инвестицията.

 

Енергиен контрол

Задвижването VLT HVAC осигурява цялостна информация за консумацията на енергия – абсолютният разход на енергия може да бъде разделен на часове, дни или седмици, а профилът на натоварването на системата – проследяван.

 

Енергиен анализ

Тези данни могат да се вкарат във VLT Energy Box – компютърна програма, която извършва действителен и точен енергиен анализ на системата и показва периода, за който задвижването ще се изплати.

 

Специфични характеристики на задвижването VLT HVAC, предназначени за управление на помпи

Задвижването VLT HVAC предлага голям брой специфични възможности по отношение на управлението на помпи, конкретно разработени в сътрудничество с производители на нестандартно оборудване, предприемачи и други производители от целия свят.

 


Каскаден контролер за помпи

„Каскадният контролер за помпи е най-сложният контролер, който се предлага на пазара. Той разпределя равномерно експлоатационните часове между всички помпи, снижава до минимум износването на отделните помпени решения и гарантира доброто им състояние“, поясняват от Бандени.

 

Жизненоважно водоподаване

Жизненоважно водоподаване може да се осигури, дори и в случай на течове или спукана тръба. Претоварването се предотвратява чрез намаляване на скоростта и се осигурява, например, чрез подаване при по-нисък дебит.

 

Режим на заспиване

Режимът на заспиване разпознава ситуациите, в които дебитът е малък или нулев. Вместо да продължи постоянно да работи, той увеличава налягането в системата и след това спира, за да спести енергия. Задвижването автоматично се задейства, когато налягането се понижи под зададената долна граница.

 

Защита на помпата при работа „на сухо” и край на кривата

Защитата на помпата против работа „на сухо” и край на кривата се отнасят до положения, при които помпата работи без да създава необходимото налягане, както и когато помпата остане без вода или има теч в тръбопровода. Задвижването подава алармен сигнал, спира помпата или извършва друго програмирано действие.

 

Специфични характеристики за управление на вентилатори

Улесненото използване, повишената интелигентност и намалената консумация на енергия са благоприятни за приложенията с вентилатори.

 

 

По-ниски разходи по системата за управление на въздуха

Задвижването VLT HVAC е снабдено с вграден интелигентен логически контролер и 4 самонастройващи се ПИД-регулатори. Може да контролира функциите по управление на въздушния поток с вентилатори, клапи и успокоители. По този начин се избягва необходимостта от директно цифрово управление на тези елементи от системата за управление на сградата и се спестяват разходи от компоненти за обмен на данни.

 

Разширява възможностите на системата за управление на сградата

Когато задвижването бъде интегрирано в мрежата на системата за управление на сградата, всички негови входно-изходни точки могат да се използват като дистанционни входове/изходи за разширяване на капацитета на системата за управление на сградата. Например сензорите за стайна температура (Pt1000/Ni1000) могат да бъдат свързани директно.

 

Непрекъснат контрол на резонанса

Чрез натискане на няколко бутона върху панела за локално управление, задвижването може да се настрои да избягва честотни ленти, при които свързаните вентилатори предизвикват резонанси във вентилационната система. Това подобрява комфорта в сградата.

 

Интелигентни функции на системата за управление на въздуха

„Задвижването VLT HVAC работи по логични правила с входящи данни от сензори, функционалност в реално време и синхронизирани действия“, коментират от Бандени. Това дава възможност то да управлява широк диапазон от функции, включително:

- Работа в почивни и работни дни;

- Каскаден Р-РІ контролер за регулиране на температурата;

- Многозоново регулиране на налягане;

- Балансиране на потоците свеж и изходящ въздух.


Непрекъснат контрол на ремъците

От съотношението между ток и скорост задвижването VLT HVAC е в състояние надеждно да разпознава, когато някой ремък се скъса. Липсата на въздушен поток се открива веднага и се намаляват разходите и времето за авариен престой.

 

Противопожарен режим

В противопожарен режим задвижването VLT HVAC не реагира на управляващи сигнали, предупреждения и аларми. То продължава своята надеждна работа колкото е възможно по-дълго и работи докато евентуално се самоунищожи.

 

Специфични характеристики за управление на компресори

Задвижването VLT HVAC е проектирано така, че да осигурява гъвкаво, интелигентно управление на шнекови, спирални и центробежни компресори, улеснявайки постигането на оптимален охлаждащ капацитет при постоянна температура и нива на налягане във водоохладители и други типични за ОВК приложения на компресорите.

 


Настройка на температурния режим

Задвижването VLT HVAC изчислява фактическата стайна температура от налягането на охлаждащата среда и в съответствие с това фино регулира работата на компресора, без да са необходими допълнителен софтуер, датчици или контролери. Това изчисление се отнася също и за зададената стойност, така че желаната температура се настройва посредством панела за локално управление.

 

Замяна на каскадните с един единствен компресор

„Задвижването VLT HVAC осигурява същото ниво на гъвкавост с един голям компресор, вместо каскада от 2 или 3 по-малки компресора. То управлява всякакви компресори при далеч по-усъвършенстван диапазон от скорости, отколкото обикновено, дори и над номиналната скорост, което означава, че един голям компресор вече е достатъчен. Гъвкавият режим на работа на компресора, дори и при скорост по-висока от номиналната, както и високият въртящ момент при пускане в действие, позволяват по-добро управление и значителни икономии“, поясняват от Бандени.

 

По-малко пускания и спирания

Посредством панела за локално управление може да се зададе максимален брой цикли на пускане и спиране в рамките на даден период от време. Тъй като пускът е най-критичният момент от работата на компресора (всички части на агрегата са под механично напрежение преди смазването на системата да стане достатъчно), това удължава живота на компресора.

 

Бърз пуск на компресора, без натоварване

За да се удължи живота на компресора още повече, задвижването VLT HVAC отваря един обходен вентил и дава възможност за бързо задействане на компресора без натоварване. Задвижването VLT HVAC осигурява 130% въртящ момент при пускане и може да постигне 110% въртящ момент за 60 секунди, при нормална експлоатация. За такъв въртящ момент обикновено биха били необходими по-големи и по-скъпи задвижвания.


 

Източник на снимковия материал: Бандени

Още от ОВК